Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecte van 15 sep 2024

Collecte Kerk in Actie 2024 - Werelddiaconaat (Colombia)

In Colombia komt veel seksueel misbruik voor, omdat Colombianen het normaal vinden dat mannen meer macht hebben dan vrouwen. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen lopen extra risico.

Misbruik begint vaak via online contacten of toerisme. Met steun van Kerk in Actie kunnen sociaal werkers kinderen die slachtoffer zijn van (seksueel) geweld, psychische en juridische hulp bieden. Een aantal jongeren zonder onderdak kan terecht in een opvanghuis. Om nieuw misbruik te voorkomen geven medewerkers kinderen en opvoeders voorlichting via scholen.

Download en vertoon deze film.

Lees meer op: kerkinactie.nl/stopmisbruik

Over dit project

In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksuele misbruik of dat dreigen te worden.