Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecte van 19 mei 2024

Collecte Kerk in Actie 2024 - Zending (Bangladesh, Pinksteren)

In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw.

Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.

Vertoon deze video

Deze video downloaden, bijvoorbeeld voor gebruik in de kerkdienst? Dat kan via Vimeo

Wat betekent dit project voor Rani?

Iedere week komen kinderen uit ons dorp bij elkaar voor de zondagsschool. Ik ben één van de leidsters, en heb met steun van Kerk in Actie een training gevolgd. Daar heb ik geleerd hoe we kinderen kunnen motiveren om te komen, en onderwijs kunnen geven over het geloof. We vertellen verhalen uit de Bijbel, zingen met elkaar en laten zien hoe je kunt bidden. Ik hoop dat kinderen door alles wat ze hier leren opgroeien tot sterke volwassenen, vind het heel belangrijk en mooi dat ze hier meer over God horen.”

 

Over dit project

In Bangladesh vormen christenen een kleine minderheid in de samenleving. Zo ook in de regio Mymensingh, waar ongeveer 0,75% van de bevolking christen is. De meeste christenen in deze regio zijn lid van de Mymensingh Baptist Church. Vaak zijn hele families en gemeenschappen overgaan van het hindoeïsme tot het christelijk geloof. Hierdoor zijn nieuwe dorpskerken ontstaan.