Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Wat heb je nodig per deelnemer?

  • een 2 euro-muntstuk
  • een goede uitleg over de actie

Wat doen de deelnemers?

Ieder gaat met zijn/haar munt aan de slag. Koop bijvoorbeeld ingrediënten voor een taart. Bak de taart en verkoop die je voor 10 euro. Met die 10 euro kun je weer nieuwe taarten bakken of een andere leuke actie bedenken. Aan het einde van de periode levert iedereen het geld in dat hij heeft opgehaald. 

Wat moet je regelen?

  • Bepaal wie deze activiteit het beste kan organiseren. Betrek er vanaf het begin jongeren, leiding van kindernevendienst of jeugdclubs bij.
  • Bedenk hoe lang de actie mag duren: een maand, een vakantieperiode, de adventstijd, de veertigdagentijd?
  • Zorg voor voldoende munten van 2 euro. 
  • Publiciteit: kondig de actie ruim van tevoren aan via diverse kanalen. Maar een flyer waarop je duidelijk vertelt wat de bedoeling is, bij wie ze zich kunnen opgeven. Geef voorbeelden hoe je het muntstuk kunt vermeerderen. Vertel waar de opbrengst voor bestemd is. Wil je dat jongeren meedoen? Laat jeugdleiders het dan via hun kanalen promoten.
  • Start van de actie: sluit aan bij een bestaande activiteit of creëer een speciaal moment. Laat een enthousiast persoon alle deelnemers hun talentenkaart met 2-euromunt overhandigen. Attendeer hen op kerkinactie.nl/talentenactie om op ideeën te komen. (zie bijlage)
  • Organiseer een gezellig inlevermoment, bijvoorbeeld na de kerkdienst met taart gemaakt door mensen die met hun 2 euro zijn gaan bakken. Maak op een leuke manier de opbrengst bekend en vertel wie z’n talent het beste heeft gebruikt. Is er nog een prijs voor de winnaar?
  • Maak de uitslag ook bekend op de website en in het kerkblad. Bedank iedereen  en vertel hoe het geld besteed gaat worden. 

Hoe maak je deze actie fondsenwervend? 

Er zijn geen onkosten, dus de opbrengst is helemaal voor het project van Kerk in Actie.

Enthousiaste reacties

"Wij hebben de talentenactie in onze gemeente gedaan. We hebben bewust gekozen voor een korte periode. Anders zakt het weg. De gemeente was enthousiast, het heeft veel meer opgeleverd dan we vooraf hadden verwacht."
Karin Volmer, protestantse gemeente Dordrecht

'Leuk, een talentenactie, ik zou zo weer meedoen. Geweldig om te zien welke ideeën er loskomen en hoe het onderlinge contacten in de gemeente stimuleert.'
Tom, 37 jaar

'Ik heb in alle brievenbussen in mijn straat een briefje gedaan waarop stond dat ik voor 10 euro auto´s wilde wassen, van binnen en van buiten. Natuurlijk voor het goede doel. Ik heb wel twaalf auto´s gewassen!'
Robin, 14 jaar

Heb je zelf leuke ideeën? Geef het door aan je Kerk in Actie-consulent.