Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Kerk in Actie-consulent in uw regio

Met enthousiasme stellen we ons aan u voor: het team van Kerk in Actie dat diaconieën, zwo- en zendingscommissies ondersteunt. Graag helpen we u bij uw taak om diaconaat zo goed mogelijk in uw gemeente voor het voetlicht te brengen. Samen geloven we in delen. Daarom denken we graag met u mee, ondersteunen we u met ideeën en materialen, en staan we altijd klaar om uw vragen te beantwoorden.

U kunt bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld:

  • Projecten
  • Noodhulp
  • Collecten
  • Campagnes, zoals de 40dagentijd- en de kerstcampagne
  • Events, zoals concerten en themadiensten
  • Kids in Actie (Wist u dat u een gratis grote Rainbow krijgt als u Kerk in Actie structureel steunt?)
  • ... en met welke vraag die u ook maar heeft over het betrekken van mensen binnen en buiten uw gemeente bij diaconaat.

Samenwerken - doet u het al?

Kerken groeien en kerken krimpen. Kennisuitwisseling en samenwerking wordt steeds belangrijker. Prachtig om te zien hoe steeds meer diaconieën, zwo- en zendingscommissies de krachten bundelen in grotere en kleine samenwerkingsverbanden zoals Delta voor Indonesië, Fryslân foar Rwanda of Brabant voor Moldavië. Doet u al mee in zo’n samenwerking? Het motiveert, inspireert en neemt u werk uit handen! We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Menno Hanse

m.hanse@protestantsekerk.nl tel. 06 48 15 49 22

Consulent voor Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland

“De kerk, met al haar mensen, is voor mij een kostbaar instrument waarmee we het evangelie handen en voeten geven. Met mijn werk als consulent voor Kerk in Actie mag ik diaconieën, zwo- en zendingscommissies ondersteunen om meer recht, vrede en vrolijkheid te bewerken in deze wereld. Ik sta graag schouder aan schouder met u, om voor uw plaatselijke context een weg te vinden voor al die diaconale energie, ideeën en passie.”

Annemarieke Voorsluijs

a.voorsluijs@protestantsekerk.nl tel. 06 48 15 49 36

Consulent voor Gelderland, Limburg en Noord-Brabant en Utrecht

“Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten’. Deze tekst uit Spreuken moedigt mij aan om met mijn talenten, stem en kansen mensen te helpen die het minder hebben. Daarnaast zie ik de samenleving veranderen: het wordt steeds meer ieder voor zich. Ik geloof dat de kerk een belangrijke verbindende rol kan hebben. Daar bouw ik graag aan mee. Ik hoop dan ook van harte dat ik als consulent uw diaconie of commissie mag versterken met advies, creativiteit en enthousiasme.”

Jaantje Vink

j.vink@protestantsekerk.nl tel. 06 15 90 02 78

Consulent - in verband met ziekte tijdelijk afwezig

"Zending en Diaconaat hebben we te danken aan Jezus. Als kerk er zijn voor de minsten. Hulp en pleitbezorging (barmhartigheid en gerechtigheid). Al meer dan 20 jaar ben ik werkzaam op het terrein van (wereld)diaconaat en zending in de Protestantse kerk. Met mijn betrokkenheid, doortastendheid en enthousiasme wil ik me graag met u verbinden om zo onze kerk in de samenleving gestalte te geven."

Voor vragen in de regio Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen en Overijssel kunt u mailen naar consulent@protestantsekerk.nl.