Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Opstaan voor een menswaardig bestaan

in Pakistan

NOAD zet zich in voor de landbouwactiviteiten van arme boeren, landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Naast het vergroten van de voedselzekerheid verbetert NOAD de situatie van verstandelijk beperkte kinderen.

70% van de plattelandsbevolking in het Punjabgebied van Pakistan heeft geen eigen land tot zijn of haar beschikking. Het dagloon van een mannelijke loonarbeider is €1,50. Een vrouw krijgt slechts de helft. Daar kan niemand van leven! Daarom zoeken deze mensen naar andere manieren om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. Honderden gezinnen willen een micro-onderneming starten. Het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD), partnerorganisatie van Kerk in Actie, is een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan. NOAD organiseert voor 575 arme gezinnen microondernemersgroepen. Binnen die groepen krijgen de landloze arbeiders training, technische kennis, klein startkapitaal en begeleiding voor een micro-onderneming. De geplande microondernemingen zijn o.a. verkoop van groenten, eieren, melk, alledaagse gebruiksartikelen, reparatie van fietsen of mobiele telefoons. Naast de realisatie van micro-ondernemingen geven zij ook veel aandacht aan het creëren van bewustwording voor ondernemerschap bij duizenden andere kwetsbare gezinnen.

Daarnaast wil NOAD de situatie kinderen met een verstandelijke beperking verbeteren. In Pakistan wordt het krijgen van een kindje met een verstandelijke beperking door veel mensen gezien als een schande of misschien zelfs wel een straf van God. Ouders vinden het moeilijk hun weg hierin te vinden. Zij houden hun kinderen vaak verborgen. NOAD werkt in Pakistan aan een menswaardiger bestaan voor deze kinderen met een verstandelijke beperking. NOAD richt zich juist op het laten meedoen van deze kinderen in de gemeenschap. Ouders leren dat door liefde, zorg en aandacht hun kinderen groeien in hun ontwikkeling. Ze krijgen een volwaardige plek in het gezin. Veel kinderen zijn ook lichamelijk beperkt. NOAD ondersteunt met fysiotherapie, medicijnen en medische controles. Revalidatiewerkers van NOAD bezoeken wekelijks de gezinnen en geven eenvoudige therapeutische adviezen aan de ouders. NOAD traint ook onderwijzers. Zij leren hoe kinderen met een (lichte) verstandelijke en vaak ook een lichamelijke beperking toch deel kunnen nemen aan het onderwijs.

In Pakistan zijn er vaak spanningen tussen mensen met een verschillende religieuze achtergronden. NOAD brengt in haar werk groepen mensen van verschillende religies samen, zodat zij samenwerken aan een betere toekomst. Door deze samenwerking zorgt NOAD er voor dat deze spanningen afnemen. Ook laten zij met hun werk zien dat christenen willen bijdragen aan de samenleving. Zo creëert NOAD meer acceptatie voor christenen in Pakistan.

  • Bekijk een filmpje over het werk voor gehandicapten en hun familie.

Steun dit werk

Help de boeren en verstandelijk gehandicapten in Pakistan. Maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer´W 009309´ of doneer online. Hartelijk dank!

Blijf op de hoogte van Opstaan voor een menswaardig bestaan en andere projecten

Verhalen

Over dit project