Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Betere naleving van bouwregels kan rampen voorkomen in Haïti

De Haïtiaanse journaliste Colette Lespinasse bezocht vier dagen na de zware aardbeving van 14 augustus 2021 het getroffen gebied. Zij pleit vooral voor stevige woningen, die voorkomen dat een orkaan of aardbeving steeds opnieuw op een ramp uitloopt (aardbeving in 2010, orkaan Matthew in 2016).

File onderweg naar het rampgebied

Journaliste Lespinasse bracht 18 en 19 augustus 2021 een bezoek aan het door de aardbeving getroffen schiereiland in Haiti: “Vanuit de verte zie je de schade al die is aangericht door aardverschuivingen en delen van de omringende heuvels die de weg blokkeren, straten die in tweeën gebroken zijn, ontwortelde bomen… midden op de weg hebben mensen borden neergezet waarop ze om hulp vragen.” Bij de zwaar getroffen stad Les Cayes komt Lespinasse in een file terecht: Haïtianen zijn massaal uit de hoofdstad gekomen om hulp te bieden aan hun familie. Daarnaast zijn vrachtwagens vol met hulpgoederen op weg naar kantoren van de hulporganisaties.

Foto: Thomas Noreille/ACT
Foto: Thomas Noreille/ACT

Beter bouwbeleid nodig om rampen te voorkomen

Het valt de journaliste op dat vooral recent gebouwde huizen zijn ingestort. In Haïti wordt te weinig deugdelijk gebouwd. De richtlijnen en regels voor de bouw worden niet altijd nageleefd. Lespinasse schrijft: “Ik zag de omvang van de crisis die we in Haïti doormaken, als gevolg van het ontbreken van goed overheidsbeleid. Hier en daar zijn huizen compleet platgewalst, andere zijn beschadigd en vertonen grote breuken, weer andere staan nog overeind, ondanks de voortdurende naschokken. Haïti is een kwetsbaar eiland dat door breuklijnen wordt doorkruist en op het pad van orkanen ligt. Daarom moet de Haïtiaanse overheid haar bouwbeleid, de ontwikkeling van haar grondgebied en het risico- en rampenbeheer verbeteren om de bevolking beter te beschermen.”

Veel Haïtianen slapen nog buiten

De Haïtiaanse overheid heeft aangekondigd de leiding over de (internationale) hulp te willen nemen om niet net als in 2010 overspoeld te raken door hulpverlenende instanties van buiten. Maar tot grote zorg van de journaliste stelt de Haïtiaanse overheid regels vast zonder te voorzien in middelen. Zo heeft de overheid het opzetten van tentenkampen en het uitdelen van tenten verboden zonder een alternatief te bieden aan de mensen die hun huizen verloren hebben. Zij moeten nu onder de blote hemel slapen, naast beschadigde gebouwen die ieder moment kunnen instorten. 

Oogsttijd en start van nieuw schooljaar

Volgens Lespinasse hebben getroffen Haïtianen nu vooral geld nodig. Het is oogsttijd en ook het moment om opnieuw te zaaien. Er is voedsel in het land, zelfs in het getroffen gebied zijn marktvrouwen alweer op hun post. Het is zaak de markten en kleine bedrijfjes nieuw leven in te blazen. In september begint het nieuwe schooljaar. Dan hebben ouders geld nodig, nu helemaal.

Samen weer opstaan

“We zijn gevallen. Maar we zullen samen weer opstaan”  zegt een Haïtiaanse partnerorganisatie van Kerk in Actie. Bij de aardbeving in 2010 werd hun kantoor in Port-au-Prince verwoest en hun vormingscentrum buiten de stad zwaar beschadigd. In de daarop volgende jaren bouwde ze honderden huizen, aardbevings- en orkaanbestendig, ook in het nu getroffen gebied. Die huizen staan nog overeind. Dat is een teken van hoop. Net als de vele Haïtianen die na de recente aardbeving bloed doneerden voor slachtoffers. En de Haïtianen die met goederen en geld op weg zijn gegaan naar het getroffen gebied.

Haïtianen zetten alle middelen in om samen weer op te staan.

Bedankt voor uw steun om de inwoners van Haïti daarbij te helpen!

Doneer online

Of geef via rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Aardbeving Haïti.

(met dank aan Els Hortensius en LaChispa.nl

Hulpverlening Kerk in Actie via internationaal kerkelijk netwerk. Foto: Thomas Noreille/ACT

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project