Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Eerste noodhulp bereikt zwaar getroffen inwoners Gaza

Hulp bieden onder ondenkbaar zware omstandigheden. Dat doen de partners van Kerk in Actie op dit moment in Gaza. Het is werken tegen de klippen op. “We helpen de getroffen inwoners, ongeacht hun geloof of afkomst”, vertelt noodhulpcoördinator Dick Loendersloot.

Sinds de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober en de daaropvolgende oorlog van Israël met Hamas is het leven van de meeste Gazanen voorgoed veranderd. Er zijn inmiddels enkele tienduizenden doden te betreuren en meer dan 60.000 mensen zijn gewond. Bijna 90 procent van de inwoners is op de vlucht. 

Er is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. “Via het internationale kerkelijk netwerk en samen met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen biedt Kerk in Actie hulp aan slachtoffers van het geweld”, zegt Dick Loendersloot. “Dat doen we niet alleen in Gaza, maar ook nog altijd aan inwoners van Israël en de Westelijke Jordaanoever die de gevolgen ervaren van de terreur van 7 oktober.”

Onvoorstelbaar groot verdriet

Omdat de grenzen van Gaza in de eerste weken na 7 oktober potdicht zaten, was hulp lange tijd bijna onmogelijk. Hulpgoederen kwamen de grens niet over en ook kantoren van in Gaza aanwezige hulporganisaties werden deels of geheel verwoest door de aanvallen. “Ook de medewerkers van onze partners ter plekke hebben het onnoemelijk zwaar”, vervolgt Loendersloot. “Ze moesten zelf ook vluchten en verblijven in tijdelijke onderkomens, vaak zonder voldoende voedsel, water, medicijnen en nauwelijks een bed om op te slapen. Velen van hen hebben vrienden, familie of collega’s verloren. Het verdriet is onvoorstelbaar groot.” 

Hulp op gang

Er is behoefte aan werkelijk alles in de Gazastrook. “Mensen hebben niets meer, en het is nergens veilig”, hoort Dick Loendersloot van de partners. Vrijwel direct na het losbarsten van het geweld startte Kerk in Actie een geldinzamelingsactie om noodhulp te kunnen verlenen via het internationale kerkelijk netwerk. 

Inmiddels kunnen partnerorganisaties meer doen voor de talloze ontheemden. Dick Loendersloot is er dankbaar voor. “Een van de partners heeft rond Gaza-Stad een mobiele gezondheidskliniek opgezet van waaruit een arts, verpleegkundige, maatschappelijk werker en fysiotherapeut hulp bieden aan getroffen inwoners. Voor veel medewerkers is het lastig om er te komen, omdat er nauwelijks meer brandstof is en auto’s niet meer kunnen rijden. Maar ze geven niet op! Met gevaar voor eigen leven rijden zij grote afstanden op de fiets om naar de kliniek te komen en om mensen die ziek zijn te bezoeken.”

De klok rond werken

In het midden en zuiden van Gaza is de kliniek van het Department for Service to Palestinian Refugees (DSPR) - partner van Kerk in Actie - in Rafah een van de vier gezondheidscentra die nog functioneren. In de regio rond Rafah, in het uiterste zuiden van Gaza, verblijven nu 1,3 miljoen mensen, terwijl er eerst 250.000 mensen woonden. De medewerkers van de kliniek werken de klok rond om iedereen te helpen. “Iedere dag worden meer dan 400 patiënten behandeld”, vertelt Dick Loendersloot. “Maar er zijn nog veel meer mensen die zorg nodig hebben. Daarom heeft het personeel besloten nog meer uren per dag te gaan werken. Ze worden daarbij geïnspireerd door hoe Jezus naar mensen kijkt, zoals weergegeven staat in Matteüs 9, vers 36: Toen hij de menigte zag, had hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.” 

Tijdelijk onderdak

In de stad Khan Younis zorgen partnerorganisaties voor voedsel, water, tijdelijk onderdak, hygiënematerialen en essentiële eerste levensbehoeften voor de vele tienduizenden ontheemden. “Medewerkers van partnerorganisaties maakten van hun eigen kantoren en huizen een tijdelijk onderkomen en schuilplaats voor ontheemden. Toen het daar ook niet meer veilig was, werden er in allerijl tentenkampen ingericht”, vernam Loendersloot. 

Daarnaast kregen in de afgelopen tijd meer dan 620 families een contant bedrag van 190 dollar. Daarmee kochten ze vooral voedsel, water en andere dagelijkse behoeften voor hun gezinnen. De komende tijd krijgen nog eens 500 gezinnen in de Gazastrook dit geldbedrag.

Psychische hulp voor kinderen en moeders

In het zuiden van Gaza helpt DSPR moeders met jonge kinderen. Zij krijgen psychosociale hulp om te herstellen van trauma’s. Voor ruim 5000 kinderen zijn de laatste weken ontspannende activiteiten georganiseerd. In de komende tijd krijgen nog eens 4000 vrouwen en kinderen psychosociale ondersteuning. Door middel van workshops in en rond vluchtelingenkampen wil DSPR mensen bewustmaken van het belang van goede hygiëne om de overdracht van besmettelijke ziekten te verminderen. Deelnemers krijgen een hygiënepakket met o.a. zeep, shampoo en maandverband. 

Droppen van voedsel

De ongeveer 800 kerkleden van de kleine christelijke gemeenschap in Gaza zoeken nog altijd hun toevlucht in de twee kerken die Gaza telt. In samenwerking met DSPR Jordanië werden voedselpakketten vanuit de lucht gedropt, zodat de ontheemden in de kerk toch te eten hebben.

De nood is groot, hulp blijft nog lange tijd nodig. Daarom blijft Kerk in Actie helpen, zowel in Gaza, als in Israël en op de Westbank. Help mee!

Geef voor dit werk

 

Over dit project

De gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat doen we nu ook in Israël en Gaza.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Noodhulp Israël en Gaza