Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Gebed voor Moldavië

Door de economische situatie in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerken in Moldavië stimuleren jong en oud om voor elkaar te zorgen. Wij bidden voor hen.

Goede God,

U die de Schepper bent van hemel en aarde
Wij bidden U, dat U Uw schepping niet loslaat. 
We leven in een tijd waarin we de kwetsbaarheid van ons bestaan voelen,
waarin we de gebrokenheid van uw Schepping ervaren
Wij bidden U: laat ons niet los.

Goede God, 
U die ons geschapen heeft, naar Uw beeld en gelijkenis,
wij bidden U voor kwetsbare mensen in Moldavië. 
Ouderen en eenzamen die door corona nog kwetsbaarder zijn geworden, 
volwassenen die door de economische situatie geen toekomst meer zien,
kinderen die de liefdevolle zorg van hun ouders moeten missen. 
Wij bidden U: laat hen niet los

Goede God,
U die het licht schiep in de duisternis,
wij bidden U voor mensen en organisaties in Moldavië,
die zich inzetten door licht te zijn voor mensen die honger hebben en eenzaam zijn. 
Dat zij zich, ook als situaties uitzichtloos lijken, zich mogen vasthouden aan U. 
Dat zij kracht mogen ontvangen van U. 
Wij bidden dat wij zelf naast hen blijven staan,
dat ons gebed en onze steun hen mag helpen. 
Wij bidden U: laat ons niet los. 

Amen

Lees ook:

Over dit project

Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Kerk helpt kwetsbare mensen