Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

‘Ik sta nu sterker in mijn geloof’

Christenen in Pakistan hebben regelmatig te maken met discriminatie en krijgen kritische vragen over hun geloof. Bobby kan daarover meepraten. Maar sinds hij een training volgde bij Kerk in Actie-partner OTS weet hij hoe hij moet reageren. “Ik sta nu sterker in mijn geloof.”

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid: slechts 1,5% van de bevolking is christen. Pakistaanse christenen voelen zich vaak onzeker in hun geloof, omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad. Ze vinden het lastig vragen over hun geloof te beantwoorden. Met hulp van Kerk in Actie biedt het Open Theological Seminary (OTS) in Pakistan christenen trainingen die hen meer over de Bijbel leren. Zo krijgen ze meer kennis over het geloof en leren na te denken over wat het geloof inhoudt voor hun dagelijks leven. 

Cursussen voor tieners

Jaarlijks volgen meer dan 5.000 cursisten een training bij OTS, waaronder veel tieners. De methode voor catechetisch onderwijs die OTS hiervoor heeft ontwikkeld, wordt door kerken en scholen in heel Pakistan en door verschillende denominaties (waaronder de Kerk van Pakistan, de katholieke kerk, pinksterkerken en het Leger des Heils) gebruikt. Dankzij deze cursussen ontmoeten jongeren van verschillende denominaties elkaar. Dit draagt bij aan meer begrip en harmonie tussen de verschillende kerkgenootschappen. Interessant is dat ook veel volwassenen dit catechetisch onderwijs volgen. Veel christenen in Pakistan zijn laag opgeleid, en via deze cursussen doen zij op een begrijpelijke manier meer kennis op over het christelijk geloof. 

Kracht van God

Ook Bobby volgde een cursus bij OTS. In zijn werk bij de politie krijgt hij vaak geld aangeboden van mensen die willen dat hij hen boete kwijtscheldt of hun overtreding door de vingers ziet. “Vroeger viel ik wel eens voor die verleiding, maar sinds ik een training bij OTS heb gevolgd weet ik hoe ik kan reageren.” Bobby vertelt dan nu dat zijn prijs al betaald is door Christus, en dat hij het aanbod daarom weigert. “De training heeft mijn leven radicaal veranderd. Ik sta nu sterker in mijn geloof en ik ontvang kracht van God om niet voor verleidingen te vallen.”

Hoe helpt Kerk in Actie?

Met steun van Kerk in Actie traint bijbelschool OTS jaarlijks vijfduizend cursisten uit verschillende kerkelijke gemeenten die de trainingen vervolgens in hun eigen gemeente kunnen geven. Onder hen zijn veel jongeren, zoals Bobby. OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in Pakistan. Kerk in Actie ondersteunt het werk van deze partner via het programma zending. Je kunt dit werk steunen met een gift aan dit programma.

Geef voor dit werk


Lees meer:

Over dit project

OTS wil Pakistaanse christenen versterken in hun geloof. In Pakistan zijn christenen een kleine minderheid. Maar de kerk is er en wil aanwezig zijn. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof, omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Christenen staan sterker in hun geloof