Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Kindslaaf James wil kinderarbeid in de visserij uitroeien

12 juni is het de werelddag tegen kinderarbeid. In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en jongeren onder dwang in de visserij. James Kofi Annan werkte als kind 7 jaar op het stuwmeer. Nu zet hij zich in om kinderen terug naar school te brengen en deze vorm van slavernij volledig uit te bannen in Ghana. Steun zijn werk via Kerk in Actie.

Als kind verkocht en uitgebuit

James vertelt: “Ik ben opgegroeid in een klein vissersdorp. Bijna alle mensen hadden dezelfde problemen. Toen ik 6 jaar was, werd ik als slaaf verkocht om als visser te werken op het Voltameer. Ik heb dit 7 jaar gedaan. Ik was van ‘s morgens 3 tot ‘s avonds 8 uur aan het werk om visnetten te repareren en vissen te verwijderen. Ik heb allerlei ziektes gehad en moest veel pijn verdragen. Ik wist niet dat dit niet normaal was. Het was logisch geweest als ik zelf op een dag met mijn eigen visbedrijf andere kinderen zou uitbuiten. Maar toen ik 13 was, wist ik te ontsnappen door mee te liften met een auto, die naar mijn dorp reed.

Op eigen kracht naar school

Ik was nog nooit naar school geweest, maar besefte wel dat onderwijs de enige manier was om vooruit te komen. Omdat mijn ouders niet voor me konden zorgen, werkte ik als visser en betaalde mijn eigen schoolgeld. Ik werkte keihard om mijn achterstand in te halen en kon zelfs naar de universiteit. Ik ging bij een bank werken. Zo wist ik aan de cirkel van slavernij en misbruik te ontsnappen.

Challenging Heights opgericht

Op een gegeven moment dacht ik terug aan mijn jeugd en voelde ik een drijfveer om kinderen te redden, die nu hetzelfde meemaken als ik destijds. Ik realiseerde me dat niemand dat beter zou kunnen doen dan ikzelf. Ik richtte Challenging Heights op om gemeenschappen te mobiliseren en kinderen aan te moedigen op te staan tegen slavernij. Om kinderen naar school te brengen en te voorkomen dat ze tot slaaf worden gemaakt. Om hen de kans te geven weer kind te zijn.”

Wie veel krijgt, moet veel geven

Op de bus van Challenging Heights staat ‘To whom much is given, much is expected’. Voor James gaat deze bijbeltekst uit Lucas 12 vers 48 over hemzelf. “Ik heb pijn geleden, ben mishandeld, misbruikt, maar ik heb het overleefd. Ik ben gezegend met Gods bescherming. Anderen zijn niet teruggekomen. Of kregen niet de kansen die ik kreeg. Daarom moet ik veel terugdoen voor de samenleving.” 

Onderwijs en preventie

James is ervan overtuigd dat onderwijs de sleutel is om kinderen een beter leven te bieden. Maar ook bewustwording en preventie. “Er is veel gedoe in families. Armoede is de drijfveer. Dat moeten we oplossen. Vooral armoede en onwetendheid onder vrouwen, omdat zij voor de kinderen zorgen. Sommigen denken dat de vissers hun kinderen naar school zullen brengen, of zelfs naar Amerika of Europa. Maar de grote vissers profiteren van de kinderarbeid. Ze geven de familie een klein beetje geld, maar verdienen zelf in twee jaar tijd 5000 dollar.” 

Kinderarbeid in visserij uitbannen

Hij besluit: “Ik ben er trots op dat we inmiddels al meer dan 1800 kinderen gered hebben. En dat we meer dan honderd vrouwen en andere kwetsbare kinderen in verzet hebben gebracht tegen deze slavernij in hun gemeenschappen. Het kost jaren om een sterke gemeenschap op te bouwen en op nationaal en internationaal niveau aandacht te vragen om kinderhandel in Ghana te beëindigen. Maar wij zijn absoluut van plan om kinderarbeid in de visserij uit te bannen door ieder jaar meer kinderen te redden. En door daarnaast te zorgen dat de verzorgers van deze kinderen een bron van inkomsten krijgen, nu al duizenden volwassenen. We moeten namelijk de oorzaak van deze kinderhandel wegnemen, namelijk armoede, onwetendheid en gebroken gezinnen. En de overheid moet meer druk gaan uitoefenen, zodat de gedachten en gewoonten rond kinderhandel gaan veranderen. Het is ambitieus, maar wij geloven dat het mogelijk is dit uit te roeien.”

Sinds 2023 heeft Challenging Heights haar werkzaamheden samen met Kerk in Actie ook uitgebreid naar het noorden van Ghana, om kinderarbeid te stoppen in vissersgemeenschappen langs de Witte en Zwarte Volta rivieren. Help je mee?

Ja, ik steun de strijd van James Kofi Annan

 

Over dit project

In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en jongeren onder dwang in de visserij. De organisatie Challenging Heights zet zich in om deze kinderen te bevrijden, op te vangen en te herenigen met familie. Door voorlichting wil men nieuwe uitbuiting voorkomen.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Stop kinderarbeid in de visserij