Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Welke invloed hebben Zuid-Afrikaanse kerken op man-vrouw-verhoudingen?

Terwijl in Nederland het kerkbezoek terugloopt, is dat in Zuid-Afrika heel anders. Veel mensen gaan naar de kerk, voorgangers zijn vaak goed opgeleid, genieten veel vertrouwen en bereiken de meest kwetsbaren. Daardoor kunnen kerken verandering teweeg te brengen in de Zuid-Afrikaanse samenleving, waar nog veel onrecht en ongelijkheid is. Kerk in Actie ondersteunt Zuid-Afrikaanse predikanten om met elkaar te bespreken, hoe ze een grotere rol kunnen spelen om de problemen van Zuid-Afrikaanse het hoofd te bieden, bijvoorbeeld rond het thema patriarchaat.

Kerk en man-vrouw-verhoudingen

Het Beyers Naudé Centrum voor Publieke Theologie biedt ieder jaar vier conferenties in vier verschillende regio’s, waarin Zuid-Afrikaanse predikanten maatschappelijke thema’s bespreken. In 2021 is het onderwerp Kerk en man-vrouw-verhoudingen. Aan iedere conferentie nemen 25 tot 50 predikanten deel. Vanwege corona moeten de conferenties nu online plaatsvinden. 

Conferentie 13 april 2021 online

Op  13 april 2021 was er een conferentie waaraan 35 predikanten deelnamen. Men besprak met elkaar dat de mannelijke dominantie in de samenleving ook binnen de kerk speelt. Dat vrouwen en kinderen zich veilig en vrij moeten kunnen voelen binnen de kerk en niet beperkt in hun rechten. Dat corona-vaccinaties effecten hebben voor zwangere vrouwen. 

Zien-beoordelen-handelen

Er wordt gelezen uit 1 Petrus 2:11-25 en 1 Petrus 3:1-7 waarin Petrus zegt dat christenen hun overheid moeten gehoorzamen, dat slaven hun meesters en vrouwen hun mannen moeten gehoorzamen. In de bespreking van de teksten werkt men met het model van zie-beoordeel-handel: 

  • Zie jij in jouw gemeente mannen die duidelijk de baas zijn over vrouwen? 
  • Weet je ook waarom dit gebeurt? 
  • Wat zou je er aan kunnen doen om dit patroon te doorbreken?

Patronen doorbreken

Er kwam een levendige discussie op gang, waarin predikanten met diverse voorbeelden kwamen en die met elkaar bespraken. Soms zijn er ook vrouwen die dit systeem zelf in stand houden. Enkele reacties na afloop:

  • Voor God zijn vrouwen en mannen evenveel waard
  • Het is hoopvol dat zoveel predikanten dit patroon willen doorbreken en dat ook steeds meer mannen bereid zijn om te veranderen
  • De dominantie van mannen belet vrouwen om hun leiderschapskwaliteiten te benutten. Het is een belediging voor vrouwen en een wond in de kerk. 
  • Laten we als kerk jonge vrouwen hetzelfde behandelen als jonge mannen
  • Vrouwen moeten ook een plek krijgen op de preekstoel
  • De Bijbel wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd, soms uit verband.
  • Laten we als kerk ook mensen omarmen die alleenstaand (ouder) zijn of gescheiden of weduwe of weduwnaar. 

De predikanten zijn het eens dat er nog veel werk te doen is om man-vrouw-verhoudingen binnenshuis, binnen de kerk en in Zuid-Afrika te veranderen. Vol goede moed gaat men aan de slag. 

Dank u wel voor uw ondersteuning van dit werk in Zuid-Afrika.

Zuid-Afrika en de corona-pandemie

Zuid-Afrika is het zwaarst getroffen land van het Afrikaanse continent. Van de 60 miljoen inwoners is van 1,5 miljoen inwoners bekend dat ze besmet zijn geraakt met covid-19. Van 54.000 mensen is bekend dat ze eraan zijn overleden. De Zuid-Afrikaanse overheid heeft op dit moment 2 miljoen vaccins van het Johnson-vaccin beschikbaar: op 13 april 2021 waren 290.000 mensen gevaccineerd. Gezondheidswerkers het eerst en daarna mensen boven de zestig jaar. 

Over dit project

Zuid-Afrika is een land van grote tegenstellingen. Heel rijk en heel arm leven naast elkaar. De apartheid lijkt onuitwisbaar. Er is nog steeds veel geweld en racisme. Wat kunnen Zuid-Afrikaanse kerken betekenen in een samenleving met zoveel ongelijkheid? Hoe worden witte, zwarte en kleurling christenen solidair met elkaar? Via Kerk in Actie kunt u Zuid-Afrikaanse voorgangers steunen om hierover samen van gedachten te wisselen. Ze worden diaconaal actief en leren de Bijbel lezen vanuit het perspectief van de armen.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Samen bijbellezen opent ogen