Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Welke noodhulp biedt Kerk in Actie met jouw bijdrage? 

In 2023 volgden natuurrampen en oorlogen elkaar in hoog tempo op. Via het internationale kerkelijk netwerk kon Kerk in Actie snel in actie komen. Daarvoor vroegen we je regelmatig ons werk te steunen. Een greep uit de noodhulp die Kerk in Actie in het afgelopen jaar dankzij jouw gift kon geven. 

Veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning voor kinderen in Oekraïne

Meerdere malen, onder meer via de huis-aan-huiscollecte, vroegen we je steun voor kinderen in Oekraïne. Zij hebben zwaar te lijden onder de oorlog. Kerk in Actie wil hen en hun families helpen om deze verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door te komen. In het afgelopen jaar is er 434.000 kilo poot- en zaaigoed uitgedeeld. Dat leverde een oogst op van 5.742.000 kilo aardappelen, uien en groenten. Voor ruim 19.784 huishoudens was er hierdoor toch eten op tafel. Daarnaast zijn er 83.356 voedselpakketten uitgedeeld. Hiervan konden 150.000 kinderen eten. Ruim 3.000 huishoudens kregen tijdelijk onderdak, en 1.388 mensen (waarvan 400 kinderen) kregen psychosociale hulp. Lees verder 

Hulp aan slachtoffers aardbeving Syrië

Op 6 februari werd Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen. Lokale kerken startten vrijwel direct met de opvang van dakloze mensen. Zij kregen maaltijden, medicijnen en dekens. Waar nodig gebeurt dit nog steeds. Via het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal. Inmiddels is aan meer dan 27.500 overlevenden hulp verleend. Naast opvang in tientallen kerkgebouwen en scholen, kregen inwoners warme maaltijden, voedsel- en hygiënepakketten, psychosociale hulp voor de langere termijn. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het herstel van woningen, scholen en bedrijfsgebouwen. Inmiddels is het herstel van 12 scholen en 15 bakkerijen afgerond. Hierdoor kunnen duizenden Syrische kinderen weer naar school en is de voedselvoorziening van tienduizenden Syriërs hersteld.

Hulp aan slachtoffers aardbeving Marokko

Op 8 september werd Marokko getroffen door een zware aardbeving. Kerk in Actie werkt er al jaren samen met een protestantse kerk in Marrakech. Samen met hen konden we - dankzij alle giften - 187 voedselpakketten, 232 winterdekens en 80 dozen babyvoeding en luiers uitdelen, medische hulp bieden aan slachtoffers en onderdak bieden aan mensen die plotsklaps geen dak meer boven het hoofd hadden. Lees meer 

Hulp aan slachtoffers aardbeving Afghanistan

In oktober werd Afghanistan in korte tijd getroffen door drie verwoestende aardbevingen. De ravage was ongekend, juist in een periode dat de nachten steeds kouder werden. Samen met organisaties ter plaatse heeft Kerk in Actie in 16 dorpen in totaal 145 getroffen gezinnen kunnen helpen met een financiële bijdrage voor een tent, dekens, matrassen en jerrycans. 

Noodhulp voor Israël en Gaza

De verschrikkelijke terreuraanslag van Hamas in Israël en de daaropvolgende oorlog tussen Israël en Hamas hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. We vroegen jouw steun voor ons noodhulpprogramma om slachtoffers in Israël en Gaza te ondersteunen. In Israël bieden we praktische en psychosociale hulp aan groepen die op dit moment extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. In Gaza biedt Kerk in Actie via het internationale netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht geloof of afkomst.

Geef voor het noodhulpprogramma van Kerk in Actie
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project