Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Deze hulp biedt Kerk in Actie in Israël en Gaza

Na de recente gebeurtenissen in Israël en Gaza is het leed onder zowel Joden als Palestijnen onbeschrijflijk. Kerk in Actie is een noodhulpactie gestart. Wat houdt deze hulp precies in en hoe komt deze op de juiste plek terecht? 

Al vele jaren werkt Kerk in Actie samen met partnerorganisaties in Israël en Palestina. Na de recente gebeurtenissen houden medewerkers van deze organisaties ons op de hoogte van de impact van de verschrikkelijke gebeurtenissen. Kerk in Actie heeft besloten extra geld beschikbaar te stellen voor noodhulp in Gaza en Israël. Dat gebeurt via de bestaande partners, zowel aan Palestijnse als Israëlische zijde.

Hulp in Gaza

Kerk in Actie is lid van ACT Alliance, het wereldwijde netwerk van kerken voor het bieden van noodhulp. Als er ergens ter wereld een ramp gebeurt, brengt de lidkerk of organisatie ter plaatse de nood in kaart en biedt noodhulp met financiële steun van de overige lidkerken. Dat gebeurt nu ook in Gaza. Vanuit de kerken die er zijn in het gebied wordt hulp verleend aan mensen die binnen de kerkmuren komen schuilen. 

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via het internationale netwerk en samen met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen biedt Kerk in Actie waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst. 

Snel veranderende situatie

“Op dit moment is het voor onze partners nog niet mogelijk om noodhulpgoederen Gaza in te krijgen”, vertelt Wilma Wolswinkel, relatiebeheerder voor Israël en Palestina bij Kerk in Actie. “Mondjesmaat gaat de grens tussen Egypte en Gaza open om een aantal vrachtwagens door te laten, maar dat is nog veel te weinig. De nood in Gaza is groot, en de situatie verandert van dag tot dag, of zelfs van uur tot uur. Dat alles maakt hulpverlening op dit moment complex. Momenteel biedt Kerk in Actie via ACT vooral hulp door cashbedragen over te maken aan gezinnen die moeten zien te overleven. Dat kan veelal via de mobiele telefoon. Daarnaast volgen we de situatie, onder meer via ACT, op de voet en bereiden we ons voor op het opschalen van de hulpverlening zodra daar mogelijkheden voor ontstaan.”

Noodhulp Kerk in Actie

Het Palestine Forum van ACT brengt momenteel in kaart welke hulp er het hardst nodig is in de komende periode. Zij hebben veel ervaring in het bieden van noodhulp na crises in zowel Gaza als de Westbank. Medewerkers staan continu in contact met de collega’s in Gaza die de hoogste nood in kaart brengen. De benodigde hulpverlening wordt hier zo veel mogelijk op afgestemd. Waar mogelijk wordt de volgende hulp geboden: 

  • Verstrekken van voedselpakketten, hygiëneproducten en maaltijden door voedselkeukens in het zuiden van Gaza
  • Medicijnen en medische hulp bieden aan slachtoffers van de oorlog
  • Herstellen van kapotgebombardeerde huizen
  • Psychische hulpverlening bij trauma’s
  • Een klein geldbedrag voor families om te kunnen overleven, en ook voor het herstel van huizen en betalen van huur

Hulp in Israël

In Israël werkt Kerk in Actie samen met dialoogorganisaties en organisaties die werken met de meest kwetsbare groepen, zoals vluchtelingen, arbeidsmigranten uit Azië en Afrika en Palestijnse werkers. Medewerkers van deze organisaties hebben in sommige gevallen zelf de terreuraanval van Hamas meegemaakt. “Hun werk is nu belangrijker, maar ook lastiger dan ooit in een Israëlische samenleving waar verdriet, rouw en boosheid op dit moment overheersen”, zegt Wilma Wolswinkel. “Ondanks alles laten ze ons weten dat juist nu de boodschap van dialoog en medemenselijkheid zo nodig is. Daarom wil Kerk in Actie hen in deze kritieke situatie terzijde staan.”

Enorme uitdagingen

“Op dit moment zijn de uitdagingen enorm”, vertelt een medewerker van KavLaOved, een partnerorganisatie van Kerk in Actie in Israël. Deze non-profitorganisatie maakt zich hard voor gelijke rechten voor werknemers op de Israëlische arbeidsmarkt, veelal in laagbetaalde sectoren. “We hebben werknemers overgeplaatst naar veilige gebieden in Israël en helpen hen bij het vinden van onderdak. We voorzien arbeidsmigranten van advies in deze onzekere tijd en verwijzen hen naar de juiste instanties. Het is voor velen van hen niet zeker of ze in Israël kunnen blijven of terug moeten naar hun land.”

KavLaOved zet zich ook in voor Palestijnse arbeiders uit de Westelijke Jordaanoever en Gaza, die een onmiddellijke veilige doorgang uit Israël nodig hadden. “We zetten alles op alles om Arabische burgers in Israël te beschermen”, vertelt de medewerker. “Het is erg belangrijk dat arbeidsmigranten de juiste informatie ontvangen. In allerijl hebben we folders gedrukt waarin we uitleggen wat hun rechten zijn in tijden van oorlog. We werken nauw samen met relevante overheidsinstanties en ambassades om ondersteuning voor deze kwetsbare groep te garanderen.” 

Geef voor noodhulp aan Israël en Gaza

Lees ook:

Over dit project

De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat doen we nu ook in Israël en Gaza.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)