Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

‘We moeten toch ergens hoop uit putten’

Het geweld in Gaza treft ook de kleine christelijke gemeenschap ter plekke hard. Haar thuisbasis, de wijk Al Remal in Gaza-Stad, werd ongelooflijk hard geraakt door de bombardementen. Toch zetten kerken hun deuren open om mensen in nood te helpen. “We moeten toch ergens hoop uit blijven putten.”

Verwoesting

De wanhoop is groot. Al bijna twee weken wordt Gaza bestookt door raketten. Ook de gebouwen van het Department for Service to Palestinian Refugees (DSPR), partner van Kerk in Actie, raakten ernstig beschadigd door de inslagen. “We weten niet of we onze humanitaire noodhulp wel kunnen blijven voortzetten”, vertelt directeur Nader Abu Amsha vanuit het hoofdkantoor in Jeruzalem. “Bijna alle ruimtes zijn beschadigd en ook onze opslag voor medicijnen is verwoest door de bommen.”

Ook de huizen van veel medewerkers van DSPR raakten ernstig beschadigd. “De algemeen secretaris moest de afgelopen dagen drie keer met zijn gezin het huis ontvluchten om zichzelf in veiligheid te brengen.” Het onderstreept de gevaarlijke situatie waaraan de bevolking wordt blootgesteld deze dagen. 

Kerk als schuilplaats

Vele honderden mensen schuilen in de paar kerkgebouwen die Gaza telt. Er is een rooms-katholieke kerk, een Grieks-orthodoxe kerk en een baptistengemeente in Gaza, Voor veel mensen is het hun laatste redmiddel. “Deze gebouwen bieden nog een beetje bescherming”, vertelt Nader Abu Amsha. “De mensen verkeren in doodsangst om het lot van hun familieleden, hun collega’s en buren. Door de continue luchtaanvallen staat het hele leven op zijn kop.”

Verwoesting ziekenhuis

“Naast deze kerkelijke gebouwen is er een Anglicaanse kapel in het Al Ahli Arab ziekenhuis, dat afgelopen dinsdag door een raket werd geraakt”, vertelt Wilma Wolswinkel, relatiebeheerder bij Kerk in Actie voor Israël en Palestina. “Het is het oudste ziekenhuis in Gaza en wordt gerund door de Anglicaanse Kerk. De verbijstering en het verdriet vanwege de verwoesting van het ziekenhuis, met vele slachtoffers tot gevolg, zijn groot. Het raakt de Palestijns-christelijke gemeenschap in Israël en Palestina enorm. Ze vragen zich af of dit het  einde betekent van de christelijke aanwezigheid in Gaza.”

Situatie is nijpend

De situatie in Gaza is nijpend. “Er is dringend behoefte aan voedsel, water en medische benodigdheden. Er is geen internetverbinding, we kunnen elkaar alleen via telefonisch contact nog mondjesmaat bereiken”, vertelt Nader Abu Amsha. 

Ondanks de grote zorgen blijven de kerken in Gaza hun deuren openen om mensen te helpen. “Er is een vrouwengroep die voor iedereen in de kerk kookt, er zijn artsen die medische hulp kunnen verlenen, en maatschappelijk werkers die mensen psychisch ondersteunen”, vertelt Nader. “Aan zoveel mogelijk mensen - ook niet-christelijke families - wordt voedsel en water uitgereikt.”

Kleine christelijke gemeenschap

Het ongekende bombardement op de wijk Al Remal in Gaza-stad is hartverscheurend. “Hier wonen bijna alle christenen uit Gaza. Hoewel we maar met weinig zijn - ongeveer duizend mensen - zou door alle geweld het christendom in Gaza kunnen worden weggevaagd. Dat moeten we niet laten gebeuren”, aldus Nader Abu Amsha. “Het behouden van de christelijke aanwezigheid op de plaats waar onze Heer en Heiland werd geboren, leefde, predikte, werd gemarteld, stierf en herrees, is van groot belang voor ons.”

Een verschil maken

Het verlenen van hulp vanuit de kerken wordt met de dag moeilijker in Gaza. Medewerkers van DSPR zijn nu zelf vluchteling geworden. Toch weigeren ze de moed op te geven en blijven mensen in nood hulp bieden, ondanks het gevaar voor eigen leven. “We moeten toch ergens hoop uit blijven putten. Samen kunnen we een verschil maken.” 

Over DSPR

Het Department for Service to Palestinian Refugees (DSPR) werd in 1948 opgericht door verschillende kerkleiders en gemeenteleden uit het Midden-Oosten als gevolg van de Palestijnse vluchtelingencrisis. In 1974 werd DSPR onderdeel van de Raad van Kerken in het Midden-Oosten. DSPR is werkzaam op vijf locaties: Westbank, Gaza, Galilea, Jordanië en Libanon. Kerk in Actie steunt al vele jaren het werk in Jordanië en Galilea. In Jordanië worden vluchtelingen ondersteund in het opzetten van een eigen bedrijfje. In Galilea steunt Kerk in Actie een oecumenisch jongerenprogramma binnen de lokale kerken.

Op de foto: christenen in Gaza bidden voor vrede (17 oktober 2023)

Lees ook:
Medewerkers van dialoogorganisaties in Israël hebben de Hamas-terreur van dichtbij ervaren, maar blijven oproepen tot een politieke oplossing, zonder geweld. Avi Dabush, directeur van partnerorganisatie Rabbis for Human Rights: “Ik blijf hopen op een toekomst waarin we schouder aan schouder staan.”

Over dit project

De gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat doen we nu ook in Israël en Gaza.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)