Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Geen kinderarbeid in de textielindustrie

in India

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.

Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert.

Wat kan SAVE doen?

  • Per jaar zorgen dat 500 kinderen in Tirupur naar school gaan en niet hoeven werken.
  • Per jaar 125 kinderen overbruggingsonderwijs bieden, zodat ze voldoende (taal) kennis hebben om in te stromen in het reguliere onderwijs.
  • Per jaar 200 leerkrachten bereid vinden om mee te werken aan de afschaffing van kinderarbeid.
  • In Tirupur kinderarbeidvrije zones opzetten, buurten waar het niet meer wordt geaccepteerd dat een kind niet op school zit.
  • Tijdelijke opvang regelen voor kinderen die niet bij hun familie kunnen zijn.
  • Invloed uitoefenen op het beleid, zodat kinderrechten gewaarborgd worden.

Steun dit werk

Meer informatie

 

Meer weten? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

Verhalen

Over dit project

Nieuws

Over dit project