Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Alle kinderen naar school

in India

In de Zuid-Indiase textielstad Tirupur wonen zo’n 150.000 migranten, sommigen met hun hele gezin. Omdat ouders de hele dag werken, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. En doordat zij de lokale taal niet spreken, gaan ze niet naar school. Partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE biedt 200 migrantenkinderen onderwijs in zowel hun moedertaal als de lokale taal. Na een jaar kunnen ze doorstromen naar het regulier onderwijs. Ook zorgt SAVE voor voedzame middagmaaltijden en buitenschoolse activiteiten.

SAVE (Social Awareness and Voluntary Education) wil ervoor zorgen dat alle kinderen, ook migrantenkinderen, naar school gaan. Bevlogen medewerkers en vrijwilligers sporen kinderen op die niet (meer) naar school gaan. Zij gaan met de ouders in gesprek over het belang van onderwijs, begeleiden kinderen (terug) naar school en zorgen waar nodig dat de thuissituatie verbetert.

In acht wijken biedt SAVE kinderen die niet naar school gaan zogenaamd overbruggingsonderwijs aan. In wijkcentra krijgen kinderen een jaar lang les in hun moedertaal, in het Tamil en in het Engels. Zo doen ze voldoende (taal)kennis op om door te stromen naar het reguliere onderwijs. Kinderen krijgen er een voedingsrijke middagmaaltijd, kunnen volop gebruik maken van speelmateriaal en meedoen aan leuke en leerzame buitenschoolse activiteiten. Na dit jaar kunnen kinderen doorstromen naar het gewone onderwijs. Dit verbetert hun kansen op beter betaald werk en daarmee op een betere toekomst. Zo wil SAVE de vicieuze cirkel van armoede doorbreken. 

Steun dit werk via het programma Werelddiaconaat met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Kinderen India of doneer online. Hartelijk dank!

Steun dit werk

Meer informatie

 

Meer weten? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

Verhalen

Over dit project

Nieuws

Over dit project