Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen

in Moldavië

Wanneer je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, gebeurt er ineens heel veel in je leven. Zekerheden vallen weg, toekomstplannen worden ruw verstoord en allerlei emoties komen op. Ook is er zorg nodig. Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel en spiritueel. In Moldavië is er vaak geen zorg voor handen. Gelukkig zijn er organisaties zoals Home Care, die zich al lange tijd inzet voor thuiszorg.

Home Care geeft zorg aan sociaal kwetsbare mensen en komt op voor hun rechten, door middel van het verstrekken van thuiszorg voor ongeneeslijk zieke mensen en het ondersteunen van mantelzorgers. Ook zorgen ze voor medische hulpmiddelen zoals krukken of rolstoelen. Hoofddoel is het tegengaan van pijn en lijden en het verhogen van de levenskwaliteit van patiënten met een chronische ziekte en hulp aan hun familie, vrienden of vrijwilligers. Mensen worden ondersteund op fysiek gebied, maar ook op emotioneel, spiritueel en sociaal vlak.

Met financiële ondersteuning van Kerk in Actie kan Home Care ieder jaar 200 mensen met ongeneeslijke ziekten hoogwaardige palliatieve zorg geven. Ook worden 210 zorgverleners, mantelzorgers, maatschappelijk werkers en vrijwilliger getraind in het verlenen van verantwoorde zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte.

Bij medewerkers van Home Care is veel vakkennis aanwezig die ruimschoots wordt gedeeld met kleinere organisaties in Moldavië. Daarmee is Home Care een kenniscentrum en is hun bereik veel groter dan de mensen die zij rechtstreeks bereiken. Home Care maakt ook deel uit van een werkgroep die met de overheid kijkt naar verbeteringen in zorg voor ouderen en chronisch zieken.

Tamara Adasan, directeur Home Care: Het offer van Christus gebracht aan de mensheid, liefde voor onze naaste, samen met professionaliteit, kwaliteit van de dienstverlening en teamwork zijn de basis van ons werk. Centraal in onze zorg staat de lijdende mens.

Steun dit werk

Steun dit werk door je bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'W 012536' of doneer online. Hartelijk dank!

Blijf op de hoogte van Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderenen andere projecten

Blijf op de hoogte

Verhalen

Over dit project

Nieuws

Over dit project