Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Pastorale en praktische hulp voor migranten

in Indonesië

Het eiland Timor is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel inwoners trekken weg naar andere eilanden of naar het buitenland, bijvoorbeeld Maleisië. Soms hebben ze daarvoor niet de juiste papieren. Omdat ze dan onbeschermd en onverzekerd zijn, zijn ze kwetsbaar voor misstanden of raken ze bij ziekte in het buitenland in de problemen.

Jongeren uit afgelegen dorpen lopen risico in handen van mensenhandelaren te vallen. Mensenhandelaren lokken hen met mooie praatjes weg uit hun dorp, en zetten hen met een vals paspoort op de boot of het vliegtuig naar het buitenland. 

De Timorese Kerk wil voorkomen dat onwetende dorpsbewoners misleid worden. Ze geeft onder andere via kerken voorlichting over mensenhandel. Op het overwegend christelijke eiland Timor worden via de kerkelijke structuur worden veel mensen bereikt. Ook geeft de kerk voorlichting over veilige migratie voor mensen die toch in het buitenland willen werken. In het opvanghuis 'Huis van Hoop' biedt de kerk pastorale zorg, begeleiding bij traumaverwerking en praktische hulp aan slachtoffers van mensenhandel en huiselijk of seksueel geweld. Daarnaast staat de kerk familieleden bij van migranten die in het buitenland in de problemen zijn geraakt of zelfs zijn overleden. Zo zorgt de kerk er onder meer voor dat de lichamen van overleden migranten die naar Indonesië terugkomen, worden overgedragen aan de nabestaanden.

Download deze film via Vimeo.

Steun dit werk

Steun dit werk via het programma werelddiaconaat met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. stop mensenhandel Timor of doneer online. Hartelijk dank!

Geef voor dit werelddiaconale werk

Steun dit als kerk via actieland Indonesië.

Meer weten? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

Verhalen

Over dit project

Foto's

van dit project