Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

“Bedankt dat ik terug naar huis kon”

Hoe gaat het met Oegandese straatkinderen in coronatijd?

Ook in Oeganda is 2020 geen makkelijk jaar geweest. Toch konden de Oegandese partners van Kerk in Actie straatkinderen uit Karamoja opvangen, terugbrengen naar hun geboortedorpen in het droge Karamoja en hen daar steunen om een beter bestaan op te bouwen? Goed nieuws is ook dat voorkomen werd dat nieuwe kinderen op straat belandden.

Regina en Teresa blij met terugkeer

De eerste drie maanden van 2020 legden sociaal werkers in Kampala contact met 317 kinderen (235 jongens, 82 meisjes). Zij konden daar 57 kinderen een veilig onderdak bieden. Een sociaal werkster in Karamoja bracht onder andere een bezoek aan de 32-jarige Regina en haar 5-jarige dochtertje Teresa. Zij waren in 2019 van straat gehaald en teruggebracht naar hun geboortedorp. Regina zegt: "Bedankt dat ik terug naar huis kon en dat er hulp was, zodat het nu beter gaat tussen mijn man en mij. Ik ben blij dat ik terug ben en vooral dat het weer goed gaat met Teresa." Regina leerde een groentetuin aanleggen. Ze kan haar gezin nu voldoende gezond eten geven en een deel van de oogst verkopen. Het gezin wordt nog enige tijd begeleid, totdat duidelijk is dat Regina niet meer zal vertrekken.

Voorlichting geven over corona

Door corona mochten de opvangcentra in Kampala vanaf half maart geen nieuwe kinderen meer toelaten. Ook mochten kinderen niet terugkeren naar hun geboortedorpen in Karamoja. De sociaal werkers zijn de Karamojong-gemeenschap in Kampala gaan voorlichten over corona en beschermende maatregelen.

Acute hulp tijdens de lockdown

Al gauw ging alles op slot in Kampala. De politie pakte 202 kinderen op, maar omdat de bestaande opvangadressen geen kinderen meer mochten toelaten, moest naar andere oplossingen gezocht worden. Deze kinderen werden ondergebracht in een (vanwege de lockdown) leegstaand schoolgebouw, waar ze ook medische en sociale zorg kregen. 

Tijdens deze lockdown hielden veel straatkinderen zich schuil bij ooms, tantes en bekenden in de sloppenwijken. Ze hadden het daar moeilijk, maar waren nog banger opgepakt te worden door de politie. Na zeven weken werd de lockdown gedeeltelijk opgeheven en konden de 202 kinderen bij diverse zorginstanties in Kampala geplaatst worden.

Jongeren die vertrekken onderscheppen

Mensenhandelaren proberen kinderen en jongeren uit de arme droge streek Karamoja naar grote steden te lokken. De jongeren reizen naar de hoofdstad Kampala maar ook naar grote steden in buurland Kenia, waar Karamoja aan grenst. 

Straatleven, prostitutie of slavernij voorkomen

In januari 2020 is een groep van 59 vrouwen van 15 tot 33 jaar door de politie onderschept toen ze onderweg waren naar Nairobi. Deze tieners en vrouwen waren niet blij dat ze ‘gesnapt’ werden door de politie en teruggebracht naar hun geboortedorp. Maar het gaat hier om grove mensenhandel. De jonge vrouwen liepen groot risico om in Nairobi op straat, in prostitutie of slavernij te belanden. De sociaal werkers van onze partnerorganisatie zorgde voor de eerste opvang van deze groep. Onze werken ze mee om deze beruchte mensenhandelaar voor de rechter te krijgen.

Terug naar huis

In februari 2020 werden 17 meisjes door de politie uit een bus gehaald. Ook zij waren geronseld door professionele mensenhandelaren. De meisjes werden eerst vijf dagen opgevangen in het opvangcentrum. Daar kregen ze eerst goed te eten en bespraken de sociaal werkers de risico’s van hun vertrek. Alle deze meisjes zijn terug naar huis begeleid. Ook elf andere minderjarige meisjes werden door de politie uit een bus gehaald. 

Vaktraining en langdurige begeleiding

Sociaal werkers hebben deze meisjes terug naar huis begeleid. Daar bespraken ze met de meisjes en hun verzorgers de risico’s van hun tocht naar de grote stad. De meisjes kregen de kans een vaktraining te volgen. Nu kunnen ze in hun geboortestreek geld verdienen. Deze meisjes worden langere tijd begeleid. Zo proberen we te voorkomen dat steeds nieuwe kinderen op straat belanden.

Politie trainen om mensenhandel te voorkomen

Vanaf juni 2020 mochten er weer bijeenkomsten en trainingen georganiseerd worden. 69 politieagenten die langs tien hoofdroutes naar grote steden werken leerden hoe ze mensenhandel kunnen herkennen en voorkomen. Want voorkomen blijft altijd beter dan genezen.

 

Het straatkinderen project dat u via Kerk in Actie in Oeganda kunt steunen bestaat uit verschillende onderdelen:

  • straatkinderen in de hoofdstad Kampala opvangen en de kans geven terug te keren naar familie in hun geboortestreek
  • teruggekeerde straatkinderen en hun verzorgers begeleiden, zodat hun leven verbetert
  • voorkomen dat nieuwe kinderen uit de arme droge streek naar de stad vertrekken
  • kinderhandel bestrijden

Bedankt voor uw steun voor dit werk in Oeganda: www.kerkinactie.nl/straatkinderenoeganda.

Over dit project

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen de kinderen tijdelijk op en herenigen hen met familie in hun geboorteregio. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te voorkomen.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Nieuwe kansen voor straatkinderen