Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

In je eigen taal komt de Bijbel beter binnen

De Bijbel in je eigen taal lezen. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het op veel plekken niet. Drie mensen vertellen wat het voor hen betekent dat zij de Bijbel wel in hun eigen taal kunnen lezen.

Abdullah Elihu Wumbee, Ghana:

‘Iemands hart raak je met de juiste taal’

Abdullah Elihu Wumbee woont in Noord-Ghana, waar nog veel armoede is en moslims in de meerderheid zijn. Hij is christen en Dagomba. Via kinderclubs leert hij Dagombakinderen de Bijbel lezen in het Dagbani, hun eigen taal.

“De islam was eerder in onze regio dan het christendom, daardoor kwamen we er minder mee in contact. Geloof komt alleen als je erover hoort. En om iemands hart te raken, moet je de juiste taal spreken. Als mensen iets horen in een andere taal, hebben ze het idee dat de boodschap niet voor hen bedoeld is. In Ghana is Engels de hoofdtaal, maar mijn eigen mensen bereik ik het beste via mijn eigen taal. In onze regio wonen nog veel analfabeten. Dus tijdens kerkdiensten moeten de liederen en woorden in het Dagbani zijn. Via kinderclubs versterken we onze kerken, want kinderen zijn de toekomstige kerkleiders. Wij willen goed opgeleide mensen die ook kunnen evangeliseren. We zorgen er eerst voor dat ze kunnen lezen en schrijven in het Dagbani. Dan mogen ze lezen in de mooie Dagbanibijbel. Thuis lezen de kinderen voor aan hun ouders, broertjes en zusjes. De mooie afbeeldingen raken hen. Sommige verhalen staan ook in de Koran. Analfabete ouders zijn trots als ze hun slimme kinderen horen voorlezen tijdens de kerkdienst. Er wonen 3 miljoen Dagomba in Noord-Ghana en maar 3 procent is christen. Het is mijn droom dat al die anderen ook het Woord van God horen en ontvangen in onze eigen taal.”

Anneke van Mourik, Friesland 

‘De woorden ontroeren me’

Een kwart eeuw geleden verhuisde Anneke van Mourik (70) naar Friesland. Ze maakte zich het Fries eigen. Haar ‘nieuwe’ taal doet de oude bijbelverhalen herleven.

“Het Fries is een heel sprekende taal. Als je je ervoor openstelt, is het vrij eenvoudig te verstaan, zeker als je er nieuwsgierig naar bent. De woorden voelen voor mij nu helemaal eigen, ik denk zelfs in het Fries. Toen ik de Bijbel voor het eerst in het Fries ging lezen, was het alsof de verhalen helemaal nieuw voor me waren. Er zijn pareltjes van bijbelteksten die veel dieper doordringen. Als Jezus wordt gedoopt in de Jordaan en een stem uit de hemel zegt: ‘Dit is mijn geliefde Zoon’, is de Friese vertaling: ‘Dit is myn Soan, myn ynleave Jonge’, mijn innig geliefde jongen. Die woorden ontroeren me. De kerkdiensten in onze gemeente zijn altijd tweetalig – Fries en Nederlands – ook als we in de zomer vakantiegasten hebben. In de andere seizoenen is de dienst regelmatig helemaal in het Fries. Ook de Friese liederen zijn prachtig. Er zitten zulke mooie teksten bij, zoals een hedendaags ‘Us Heit’, Onze Vader. Ik krijg er geen genoeg van om die liederen samen te zingen. De alleroudsten in onze gemeente, de Protestantse Gemeente Gaastmeer, hebben nog de tijd meegemaakt dat het ondenkbaar was om Fries te gebruiken in de kerkdienst. Dat is nu gelukkig anders. We gebruiken de Bijbel, het Liedboek en andere bundels in de eigen taal. Dat voelt als een erkenning en doet recht aan wie wij zijn.”

Anton Kapila de Waas, Bahrein

‘We begrijpen de boodschap veel beter’

Anton Kapila de Waas (62) is voorganger van de Shekinah Tabernacle Church, een kleine migrantenkerk in Bahrein. Iedere keer als de woorden uit de Bijbel in het Singalees klinken, voelt het als thuiskomen in Sri Lanka.

“Bijna dertig jaar geleden kwam ik naar Bahrein om te werken bij een bedrijf in zuivelproducten. Ik zocht een kerk om medechristenen te ontmoeten en mijn geloof te verdiepen. Al snel vertaalde ik als tolk de diensten van het Engels naar het Singalees. Na verschillende trainingen en studies werd ik in 2006 zelf voorganger van de gemeente. Iedere week komen we bij elkaar met zo’n veertig gemeenteleden. Na de dienst eten we samen en daarna gaan we verder met een bijbelstudie. Dat we hier een kerk hebben waar we in onze eigen taal de Bijbel lezen, ervaren we als een grote zegen. De woorden komen veel directer binnen. Als we samen in de kerk zijn, is het of we weer even terug zijn in Sri Lanka. Onze Singalese bijbels zijn daarbij van onschatbare waarde. We zijn zo dankbaar dat we die hebben gekregen van het Bijbelgenootschap in de Golf. Veel kerkleden kunnen geen eigen bijbel betalen. Ook aan mensen die niet kunnen lezen, is gedacht: zij kregen een audiospeler met gesproken bijbelboeken. Het geloof in God betekent alles voor me. Hij zorgt als een herder voor zijn schapen, ook in onze kleine kerk. Hij is onder alle omstandigheden bij je, ook als je ver van huis een bestaan moet opbouwen.”

Kerk in de minderheid

In sommige landen worden christenen verdrukt of vervolgd. Soms zijn er spanningen met andere religies. Kerk in Actie ondersteunt christenen zodat ze hun geloof kunnen versterken en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Daarbij zoeken ze zoveel mogelijk de verbinding met andersgelovigen. In sommige landen of regio's maken we het mogelijk dat christenen de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen.
Lees meer of geef voor dit werk op
kerkinactie.nl/kerkinminderheid

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project