Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

‘Kinderen krijgen hier in De Glind altijd een tweede kans’

In jeugddorp De Glind vinden uithuisgeplaatste kinderen een liefdevol thuis in een van de 28 gezinshuizen. Daarnaast kunnen ze zichzelf ontwikkelen door het uitgebreide vrijetijdsaanbod: van een potje voetbal tot een eigen moestuintje bijhouden. Dat gaat met vallen en opstaan, maar coach Ifè Oduguwa is hun steunpilaar. “We sturen kinderen nooit weg. Ze zijn al vaak genoeg afgewezen in hun leven. Er is altijd een tweede kans.”

Altijd weer meedoen

Als ‘coach vrije tijd’ is Ifè een vertrouwd gezicht in De Glind. Hij coördineert het vrijetijdsaanbod dat wordt geboden in het jeugddorp. Kinderen kunnen kiezen uit tal van activiteiten. “Van kickboksen tot tekenen en schilderen, van een potje voetbal tot een eigen moestuintje bij de biologische boer: er is voor ieder wat wils,” vertelt Ife. “Als coach bewaak ik vooral het pedagogische stuk. We kijken met de activiteitenbegeleiders mee. Soms hebben kinderen een slechte dag en springen tijdens een activiteit helemaal uit hun vel. Wij nemen het kind dan apart en gaan in gesprek.” Dat gesprek is altijd gericht op het zo snel mogelijk weer meedoen. “We sturen ze nooit weg. Deze kinderen zijn al vaak genoeg afgewezen in hun leven. Ze kunnen altijd weer meedoen, maar wel met afspraken.”

Stiekem pedagogisch

Het dorpje De Glind zet al tientallen jaren de deuren open voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen. Verspreid over 28 gezinshuizen vinden hier ruim 120 kinderen een veilig thuis. Daarnaast is er een groot specialistisch vrijetijdsaanbod voor kinderen die er wonen. “En dat is wat we noemen ‘stiekem pedagogisch’,” vertelt Anja Brouwer, medewerker van de Rudolphstichting. De stichting maakt - mede met financiële hulp van Kerk in Actie - dit belangrijke werk voor kwetsbare kinderen mogelijk. “Een kind zit gewoon op judo, voetbal, schaakles of een andere activiteit, maar begeleiders weten precies hoe ze recreatie, sport en spel pedagogisch, soms bijna therapeutisch, kunnen inzetten voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Kinderen die hier wonen, hebben vaak te maken met ingewikkeld gedrag en ontwikkeluitdagingen. Zij redden het niet zomaar op een gewone voetbalclub.”

“Zo’n kind telt vaak wel voor vijf of soms wel zeven anderen,” vult Ifè aan. “Voor trainers bij een gewone club is dat niet te doen. Ook voor het kind zelf werkt het niet. Hij of zij komt overprikkeld thuis, omdat er met hem of haar te weinig rekening wordt gehouden. Bij onze activiteiten kunnen ze wel stappen maken en zich ontwikkelen. We zien jongeren echt veranderen en groeien.”

Korte lijntjes

Ifè en de andere coaches kijken ook naar punten waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen. “Winnen en verliezen, samenwerken met leeftijdsgenoten, succesmomenten vieren, het hoort er allemaal bij. Het complexe gedrag van kinderen heeft vaak te maken met een hechtingsstoornis. Er is dan geen vertrouwen en kinderen kunnen geen complimenten ontvangen. Ze bedenken vaak wel een manier om het fout te laten gaan. Wat wij doen is vroegtijdig ingrijpen en het gedrag bijsturen.” De coaches staan in goed contact met de gezinshuisouders en de groepsbegeleiding. “De korte lijntjes hier in De Glind werken perfect. Het belang van het kind staat bij ons allemaal voorop.”

Aandacht en liefde

De meeste kinderen in het jeugddorp doen mee aan het vrijetijdsaanbod. “Naast sportactiviteiten kunnen kinderen ook in de natuur aan de slag,” vertelt Ifè. “Pony rijden, kippen verzorgen, klussen doen bij de biologische boer of een eigen moestuintje bijhouden. Dat laatste is ideaal om kinderen geduld bij te brengen. Het groeien gebeurt alleen als je je gewas goed verzorgt. Aandacht, liefde, alles komt erbij kijken. Je ziet kinderen bij de boer helemaal rustig worden. “

Voor het eerst echt kind

Ifè vindt het vooral belangrijk dat kinderen zelfvertrouwen krijgen door de activiteiten. “Daar zien we kinderen enorm in ontwikkelen. Alle kinderen komen binnen met een laag zelfbeeld. Sommigen komen daar snel bovenop, anderen hebben daar twee jaar voor nodig. We geven ze hier de tijd en gelegenheid om daar zelf hun eigen weg in te gaan.” 

Anja Brouwer vult aan: “De kinderen hebben vaak te maken met ingewikkeld gedrag. Als je erge dingen hebt meegemaakt in je leven, ga je je daarnaar gedragen. We laten kinderen hier eerst tot rust komen, en daarna opgroeien tot zelfstandige volwassene. Van oud-bewoners van De Glind horen we terug dat ze hier pas voor het eerst echt kind konden zijn en erbij mochten horen.” 

Het werk gaat door

Ook in 2022 gaat de Rudolphstichting - met hulp van Kerk in Actie - door met dit belangrijke werk. Anja: “Naast het vrijetijdsaanbod hebben we een aantal tiny houses in het dorp neergezet, waar oudere jongeren zelfstandig kunnen wonen, maar wel kunnen terugvallen op begeleiding als dat nodig is. We proberen altijd dicht bij het kind te blijven en te kijken wat kwetsbare kinderen nodig hebben richting de toekomst.”

Getraumatiseerde en kwetsbare kinderen kunnen in jeugddorp De Glind herstellen en zich ontwikkelen. Uithuisgeplaatste kinderen vinden er een veilig thuis in een stimulerende leef- en leeromgeving. Kerk in Actie ondersteunt de Rudolphstichting in dit belangrijke werk.

Doneer direct voor kwetsbare kinderen in De Glind

Lees ook:

Over dit project

Getraumatiseerde en kwetsbare kinderen kunnen in de gezinshuizen van Jeugddorp De Glind herstellen en zich ontwikkelen. Uithuisgeplaatste kinderen vinden in De Glind een veilig thuis in een stimulerende leef- en leeromgeving.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Een stabiel thuis voor kinderen