Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

“Een gevoelig onderwerp in Zambia”

Vaccineren!?

Vaccineren? Wel of niet vaccineren tegen corona? Dat is een gevoelig onderwerp in Zambia. De geschiedenis speelt daarin een hartig woordje mee. Een geschiedenis met diep wantrouwen naar het Westen maar ook ten aanzien van de eigen gezondheidszorg. Luister mee naar collega’s tijdens een gezamenlijke maaltijd op Justo Mwale.

HIV/AIDS

‘Rond de eeuwwisseling deed HIV/AIDS z’n intrede’, zegt een collega, ‘tot op heden is daar nog steeds geen vaccin voor, net zomin als voor ebola. Deze ziektes hebben in zuidelijk Afrika veel meer doden veroorzaakt dan corona. Tel je die twee bij elkaar op, dan begrijp je dat we sceptisch zijn over inenten, zeker als dat moet met een vaccin dat in een paar maand is ontwikkeld.’

 Testen

Een tweede collega vult aan: ‘In het verleden zijn nieuwe medicijnen soms eerst in Afrika getest. Ook voor het vaccin tegen corona is dat geopperd. Sommigen gebruiken daarvoor ook als argument dat Afrika overbevolkt is. Alsof wij proefkonijnen zijn! En alsof anderen voor ons beslissen met hoeveel wij mogen zijn!’

 Business

‘Er is nog iets’, zegt een derde collega, ‘vaccins zijn big business voor farmaceuten in Europa, Amerika en Azië. Als wij die vaccins nemen sponseren we daarmee een economie die het veel beter doet dan de onze. En dat niet alleen, we vergroten ook de kloof tussen rijke en arme landen, want reken maar dat overheden die ons van vaccins voorzien, zullen eisen dat we de kosten met rente terugbetalen.’

 Inmiddels heeft ook Zambia de eerste vaccinaties geleverd gekregen (via het COVAX programma). Als eersten zullen ook hier mensen in de gezondheidszorg ingeënt worden. Wat onze collega’s gaan doen weten we niet. En wij? We zijn blij als we ons kunnen laten inenten. Maar wij hebben een andere geschiedenis doorlopen.

 PS: op 9 april 2021 organiseert Justo Mwale een publieke lezing over het theologische en praktische antwoord van de kerk op corona. Een volgende keer hopen we een impressie te geven.

update corona

Over dit project

In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Er worden predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid, klimaatverandering.

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Betrokken predikanten opleiden