Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Voorbede gevraagd voor Noord-Kameroen

Wij vragen uw voorbede voor Noord-Kameroen, waar christenen in de minderheid zijn. Bewoners hebben daar te kampen met (de gevolgen van) de terreur van Boko Haram en klimaatverandering.

Gebed voor Noord-Kameroen

We bidden voor de bevolking in Noord-Kameroen. De kerkleden van de de Lutherse Broederkerk en hun moslimburen leven in vrede samen, maar voelen zich allen bedreigd door de aanvallen van Boko Haram in de grensstreek met Nigeria. Wij bidden dat zij in staat zijn die vrede te bewaren en hulp te bieden aan de nabestaanden en ontheemden na iedere aanval.

Wij horen hoe de boeren het moeilijk hebben met afwisselende droogtes en overstromingen. Door de overstromingen in september 2020 zijn er voedseltekorten en zijn de voedselprijzen gestegen. Heer, zie hun nood en geef de Lutherse Broederkerk en anderen de mogelijkheid om hoop te bieden met betere landbouwmethoden.

Wij bidden U dat de kerk in Noord-Kameroen de moed heeft om in woord en daad het Evangelie te delen en dat de kerk mag bijdragen aan vrede in een omgeving waar onrecht, corruptie en natuurrampen het dagelijkse leven zo moeizaam maken. Wij bidden voor de eenheid van de christenen in Noord-Kameroen, zodat zij samen een antwoord vinden op de grote vraagstukken in hun leefomgeving.

Achtergrondinformatie

De Lutherse Broederkerk is een kleine kerk in Noord-Kameroen. De twee regio’s in het noorden zijn deel van de Sahelzone in West-Afrika. Het regent er maar een paar maanden per jaar. Dan alleen kunnen de voedselgewassen verbouwd worden. Door klimaatverandering zijn de regens onbetrouwbaar geworden: soms komt de regen te laat, soms valt er te veel regen, wat leidt tot overstromingen en verlies van gewassen. 

In Noord-Kameroen zijn christenen een minderheid tussen een moslim meerderheid. Men leeft in vrede samen, maar die vrede wordt bedreigd door aanvallen van Boko Haram. Deze terreurgroep is niet alleen actief in buurland Nigeria, maar ook in de grensstreek met Kameroen. Zij doden mensen, maar brengen ook een vluchtelingenstroom op gang. De toch al arme plattelandsbevolking in Noord-Kameroen vangt vele vluchtelingen op. Zij leven tussen hoop en vrees voor verdere escalatie van het conflict.

Wij ontvingen deze gebedsintenties van dominee Samuel Dawai, directeur van de theologische school in Kaélé in Noord-Kameroen (zie foto).

Over dit project

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: een regio met een droog klimaat. De Lutherse Broederkerk werkt met alle inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Met een landbouwprogramma werkt ze aan voedselzekerheid.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Duurzame landbouw in Noord-Kameroen