Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Voorgangers ondanks corona afgestudeerd in Kameroen

Waar we in Nederland soms al worstelen om in afgelegen dorpen een goede voorganger te krijgen, is dat in het arme droge noorden van Kameroen helemaal het geval. Vaak kunnen gemeenteleden hun voorganger geen salaris betalen, maar steunen ze hen met een deel van hun oogst: maïs, sorghum, soja, peulvruchten, pinda’s, knollen, uien of aardappelen. Predikanten uit het meer welvarende tropische zuiden hebben vaak geen zin om in zo’n afgelegen streek te werken, waar ze bovendien een andere taal spreken. Heel belangrijk dus om daar plaatselijke voorgangers op te leiden in een gebied zo groot als Nederland. Steunt u dit werk?

Zesjarige opleiding op MBO-niveau in Kaélé

Kerk in Actie steunt al jarenlang de theologische opleiding in Kaéĺé in Noord-Kameroen. Ooit in 1958 opgericht als bijbelschool door Amerikaanse Lutherse zendelingen. De lessen worden in het Frans gegeven, de verbindende taal die men naast de 280 lokale talen spreekt. Maar als je 1300 kilometer (minimaal 2 dagen reizen) van de hoofdstad Yaoundé woont is goed Frans spreken al een hele uitdaging. Inmiddels wordt er op de voormalige bijbelschool theologisch onderwijs gegeven op MBO-niveau. De opleiding duurt zes jaar: de eerste twee jaar krijgen studenten vooral algemene kennis en leren ze goed Frans spreken. Daarna volgen nog vier jaren theologisch onderwijs.

Predikanten belangrijk voor dorpsontwikkeling

Op dit moment volgen 55 studenten deze opleiding, hoofdzakelijk mannen maar in deze lichting voor het eerst ook twee vrouwen. Ze hopen alle 55 in 2023 af te studeren. Ze krijgen les van zeven hoog opgeleide docenten, waarvan vijf met een doctorstitel en twee met een master in theologie. Directeur Samuel Dawai heeft in de hoofdstad Yaoundé gestudeerd en zelfs in Frankrijk. “De predikanten die wij opleiden spelen een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van hun dorp” vertelt hij trots.

“De predikanten die wij opleiden spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het dorp waar ze werken”

Samuel Dawai, directeur theologisch instituut Kaélé

Gedreven leiders

Deze studenten zijn geen jonge jongens, maar vaak mannen met leiderschapskwaliteiten en een enorme gedrevenheid om voor te gaan in hun gemeente en mensen te laten groeien in hun geloof. Meestal wonen ze met hun gezin op het terrein van de opleiding. Ze zorgen voor hun eigen levensonderhoud, onderhouden hun eigen moestuin. Af en toe krijgen ze steun vanuit hun eigen gemeente. 

Scheiding, ongewenst zwanger, polygamie, nepnieuws corona

Welke praktische onderwerpen komen aan bod in de lessen? Bij de pastorale zorg gaat het vaak over huwelijk en familieleven. Hoe ga je om met scheidingen, met ongewenste zwangerschappen, met polygamie? Ook behandelen theologiedocenten de coronapandemie: hoe gaan we hiermee om? Hoe kunnen we weerwoord geven op al het nepnieuws dat met name via sociale media oplaait. Hoe kunnen we mensen steun bieden vanuit de Bijbel en naar de toekomst kijken? 

Tweejarige opleiding tot hulppredikant

Zes jaar op MBO-niveau studeren is een hele investering en niet voor iedereen weggelegd. In 2014 werd daarom voor catecheten een 2-jarige opleiding gestart tot hulppredikant, een soort pastoraal werkers. Inmiddels zijn 160 hulppredikanten afgestudeerd.

Nu ook driejarige opleiding op universitair niveau

Tegelijkertijd ontstond ook de behoefte om op hoger niveau theologisch onderwijs aan te bieden. In 2011 ging een 3-jarige bachelor-opleiding van start. In 2014 studeerden de eerste 17 studenten af op dit universitaire niveau en 3 jaar later 26 studenten. 

Bacheloropleiding in Maroua met 43 studenten

In 2018 verhuisde de bacheloropleiding naar een nog verder gelegen noordelijke plaats: Maroua. Men begon enthousiast met een paar lokalen, kantoor en bibliotheek. Eén van de leslokalen wordt zondags omgebouwd tot kerkzaal. Dankzij uw financiële steun aan Kerk in Actie kan men nu steeds iets verder uitbouwen. Vooral aan de bovenverdieping moet nog veel gebeuren. Maar ondanks de corona-pandemie studeerden hier in mei 2020 wel 43 studenten af. En in september 2020 zijn 43 nieuwe studenten aan hun 3-jarige opleiding begonnen.

Universitaire niveau heeft meer steun nodig

Kerk in Actie verschuift geleidelijk haar steun voor dit theologisch onderwijs naar het instituut in Maroua. De Lutherse Broederkerk gaat de theologische opleiding in Kaélé steeds meer uit eigen middelen betalen. Van de huidige jaarlijkse bijdrage van Kerk in Actie voor het theologisch onderwijs (€ 26.850) gaat in 2021 al 78 procent naar de opleiding in Maroua. In 2020 heeft Kerk in Actie geïnvesteerd in zonnepanelen om de school in Kaélé een steun in de rug te geven. Die leveren nu energie voor water en extra elektriciteit bij stroomuitval. Het theologisch instituut hoopt dat een moestuin in de toekomst wat extra geld kan opleveren.

Bedankt voor uw steun aan dit werk in Noord-Kameroen. Samen zijn we de kerk in actie!

Over dit project

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: een regio met een droog klimaat. De Lutherse Broederkerk werkt met alle inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Met een landbouwprogramma werkt ze aan voedselzekerheid. Daarnaast worden predikanten opgeleid om te werken aan een stabiele samenleving waarin verschillende religies in vrede samenleven.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Samen werken aan een stabiele toekomst