Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Vrouwen in Colombia blijven aan vrede werken

Het slepende conflict in Colombia zorgt ook voor crises in sociale relaties, families en gemeenschappen. Vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen werken samen aan conflicttransformatie en vredesopbouw in oecumenische vrouwenkringen. In 2020 werd hun werk bemoeilijkt door de coronacrisis. Maar er zijn nieuwe wegen gevonden. “Online kunnen we toch met elkaar verbonden blijven.”

De oecumenische vrouwenkringen zijn belangrijk voor GemPaz. Het afgelopen jaar 2020 was bijzonder uitdagend omdat de maatregelen het onmogelijk maakten om bij elkaar te komen zoals de vouwen dat gewend waren. “We hebben geleerd nieuwe manieren te vinden (namelijk online) om elkaar te ontmoeten en met elkaar verbonden te zijn.”

Oecumenische vrouwenkringen

Door het online contact kon de onderlinge band verder worden versterkt en gezamenlijk worden gezocht naar een antwoord op de uitdagingen van de wereldwijde coronapandemie. “We probeerden alles wat er speelde in ons land en de omgeving te volgen en te analyseren,” vertelt een van de vrouwen. “We bleven ons geloof en onze hoop voeden door middel van vieringen en door bijbelverhalen en theologische teksten te herlezen vanuit het oogpunt van de vrouw.” Het online platform gaf de groepen bovendien de mogelijkheid vrouwen te bereiken die eerder nog niet aan de activiteiten van GemPaz deelnamen. “En we hadden de kans om elkaars regionale oecumenische kringen bij te wonen en zo de onderlinge relaties binnen GemPaz te versterken.”

Virtuele pelgrimage van verzoening 

De ‘pelgrimage van verzoening’ is een programma bestaande uit een aantal cursussen (jaarlijks 2) waarin de vrouwen zich verdiepen in een bepaald thema, gerelateerd aan verzoening, zoals vrede, gerechtigheid, herinnering en herstel. Door middel van contextueel bijbellezen en theologische reflectie proberen zij bijbelverhalen die over het thema gaan te verbinden met de realiteit waarin zij leven. Zij putten daar kracht en inspiratie uit voor hun eigen leven en proberen zich vervolgens in te zetten voor vredesopbouw. Deelneemster Teresa Eugenia Serrano Berna: “Verschillende bijbelverhalen zijn me bijgebleven, teksten die refereren aan vrouwelijke voorvechters, doorzetters. Het verhaal van Ruth bijvoorbeeld laat de grote waarde van samenzijn van vrouwen zien. Samen staan we  sterker.” In 2020 is ook een online workshop ‘machtsverhoudingen’ georganiseerd met 38 deelneemsters  en een workshop ‘ter nagedachtenis aan hen (vrouwen)’ waar 59 vrouwen aan meededen. 

Samenwerking met andere platforms 

In het hele afgelopen jaar bleef GemPaz zich actief inzetten voor versterking van samenwerkingsverbanden met andere platforms en organisaties, door te participeren in ontmoetingen, cursussen en verschillende webinars over onderwerpen gerelateerd aan vrede en verzoening o.a.:

  • Mesa Ecuménica por la Paz (Oecumenisch platform voor de vrede): Dit is een oecumenische beweging, gevormd door leden van verschillende kerken en gemeenschappen die vanuit het geloof willen bouwen aan vrede en sociale en ecologische rechtvaardigheid.

  • Días de oración y Acción por la Paz de Colombia (DOPA) (Dagen van gebed en actie voor de vrede van Colombia):  De implementatie van het vredesakkoord blijft in gebreke. Dit initiatief wil aandacht vragen voor de gevolgen hiervan zoals aanslagen op mensenrechtenactivisten en sociale leiders en er strijd tegen voeren. Deze dagen worden geleid door verschillende organisaties zoals de Presbyteriaanse kerk van Colombia, de Doopsgezinden, Assemblies of God, Lutherse kerk en GemPaz, op zoek naar het bundelen van krachten voor een rechtvaardige, volledige en duurzame vrede.

Lees ook:

Over dit project

In Colombia was vijftig jaar lang een burgeroorlog gaande. Dit conflict tussen rijk en arm veroorzaakte 220.000 doden, meer dan 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen armen op een bevolking van 50 miljoen. Op dit moment leeft tien procent van de bevolking nog steeds in extreme armoede. Veel vrouwen en gezinnen zijn nog steeds getroffen door het geweld. Hoe kunnen slachtoffers en daders straks weer samenleven? Meer dan honderd vrouwen met verschillende kerkelijke achtergronden hebben de handen ineen geslagen zich in te spannen voor vrede en verzoening.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Vrouwen als vredestichters