Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Werk van kerken op Cuba gaat door, ook in tijden van corona 

Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. CCRD, het christelijk centrum voor bezinning en dialoog, partner van Kerk in Actie, helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. Ondanks de moeilijke omstandigheden ging het werk ook in 2020 door. 

Veel gemeenteleden van kerken op Cuba zijn van oudere leeftijd. Dit komt door de religieuze achterstelling in de periode voor de jaren ‘90 waardoor een hele generatie is opgegroeid zonder enige geloofsbeleving. Daarnaast zijn veel jongeren vertrokken door de economische en sociale situatie in het land. Juist nu in coronatijd trekken activiteiten van kerken juist veel jonge mensen, omdat ze geen andere plek hebben om hun vrije tijd door te brengen. 

Tekst gaat verder onder foto

Interkerkelijke toenadering

De ‘historische kerken’ (katholiek, presbyteriaans,anglicaans, baptist enz.) groeien langzaam en vinden de theologische opleiding van hun leiders erg belangrijk. Daarentegen is bij de nieuwe richtingen binnen het protestantisme sprake van een numerieke toename. De opkomst van deze neo-pinksterbewegingen komt hoofdzakelijk door het charisma van hun leiders, het evangelische werk dat ze doen en de veranderende behoeften van een aanzienlijke groep mensen en gemeenschappen.

Tekst gaat verder onder foto

Sommige christelijke stromingen die als ‘evangelisch’ worden beschouwd, houden vast aan zeer conservatieve standpunten in doctrines en in interpretatie van bijbelteksten. Dat bemoeilijkt de dialoog. Echter - en dat is een positief effect van alle activiteiten die CCRD de afgelopen jaren heeft ondernemen - er is een interkerkelijke toenadering te zien. 

Successen en uitdagingen

Het werk van CCRD was door de coronacrisis, de gezondheidsmaatregelen van de overheid en de economische crisis niet makkelijk in 2020. Doordat kerken gesloten bleven, zijn er meer kleine (gebeds)groepen ontstaan. CCRD had hier ook bijdrage in. Er is een groep leiders getraind en zij zijn (online) voorzien van een aantal liturgische bronnen, overdenkingen vanuit verschillende theologische perspectieven en handleidingen voor het bestuderen van specifieke bijbelteksten.

Kerken werden verplicht hun diensten op te schorten, maar bleven doorgaan met het geven van mentale en materiële steun aan hen die dat het meest nodig hadden. CCRD speelde een belangrijke rol in het verstrekken van hulp aan de meest kwetsbare mensen. Er werd voor gezorgd dat ouderen, zieken en mensen met speciale behoeften voldoende te eten hadden. 

Tekst gaat verder onder foto

Temidden van deze moeilijke omstandigheden ontwikkelde CCRD programma´s en waagde zich aan het gebruik van nieuwe technologie bij enkele workshops. De oprichting van de Whatsappgroep ‘Netwerk kerkelijk leiderschap’ was een van de resultaten. Verder voerde CCRD in 22 kerkelijke gemeenschappen gesprekken met kerkleiders en voorgangers om de behoeften van de kerken, hun leiders en specifieke groepen binnen de gemeenschappen in kaart te brengen. Er bleek een grote belangstelling te zijn voor een opleiding voor kerkleiders. 

Het onderzoek bracht ook tekortkomingen aan het licht in kerkelijk leiderschap, op het gebied van vorming, leidinggevende vaardigheden, communicatie, conflictoplossing, bijbels-theologische voorbereiding en de toepassing ervan voor de meest kwetsbare groepen. Veel kerken willen graag meer begeleiding hierin door CCRD. 

CCRD gaat ook in 2021 veel aandacht geven aan trainingen voor jongeren. Er is veel belangstelling voor, vooral voor specifieke jongerenprogramma´s als bijbelworkshops en een cursus ‘jongeren en hun toekomstdroom’. 

Tekst gaat verder onder foto

Er is ook gewerkt aan versterking van kleine groepen. Sinds de coronacrisis is de belangstelling hiervoor gegroeid. Deze nieuwe aanpak van geloof delen, bidden, elkaar bemoedigen, verbroederen, de Bijbel te bestuderen en geestelijk te groeien is sterk in kracht toegenomen, juist in die kleine groepen. 

Geleerde lessen

  • De beste manier om nieuwe kerken en voorgangers te betrekken bij de bijbels-theologische vormingsprogramma's is uit te gaan van hun behoeften en voorstellen.
  • Interkerkelijke ontmoetingen blijven hard nodig voor een constructieve en respectvolle dialoog. Als we doorgaan op de weg van kijken naar wat ons samenbrengt en werken aan onderwerpen van gemeenschappelijk belang, dan  kan CCRD ook in de toekomst gezamenlijke acties tussen de verschillende kerkgemeenschappen begeleiden, ten behoeve van de mensen die God ons heeft geroepen om te dienen.  
  • Sociale netwerken helpen om relaties tussen voorgangers en leden van verschillende kerken te versterken volgens de beginselen van respect voor diversiteit, christelijke solidariteit, inclusieve dialoog en liefde voor elkaar. Met name de oprichting van en het werken met de WhatsApp-groep "Netwerk Kerkelijk Leiderschap", tonen de behoefte om in contact te blijven, liturgische middelen en bijbelstudie gidsen te verstrekken, alsmede gespreksgroepen en pastorale overdenkingen te houden. Deze hebben een krachtige basis gelegd voor een interkerkelijke relatie en feedback en voor de ontwikkeling van online trainingen. De online route beperkt ons nog wel in het leggen van contacten met mensen die weinig toegang hebben tot de nieuwe technieken.

Lees ook:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project