Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

‘Zo kun je tenminste iets voor die kinderen doen’

Loes van ‘t Hoff (65) is collectecoördinator van de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie in van Dordrecht. Op deze manier wil ze iets doen om vluchtelingenkinderen in Griekenland een beter leven te geven. “De situatie in vluchtelingenkampen heeft zo veel impact op kinderlevens, dat gaat me aan het hart.” Ze hoopt met nog meer collectanten dan vorig jaar langs de deuren te gaan.

Vorig jaar begon Loes haar taak als collectecoördinator in Dordrecht. “Ik was net gestopt met werken en dacht: ik kijk wel wat er op mijn pad komt. In de zomer kreeg ik een telefoontje van Kerk in Actie met de vraag of ik collectecoördinator wilde worden. Geen vraag om geld, maar om mijn tijd.” Loes zei volmondig ja. “De situatie van vluchtelingenkinderen gaat me enorm aan het hart. Zo kan ik mijn steentje bijdragen.”

Met raad en daad

Het programma CollecteKracht waarmee gewerkt wordt was nieuw voor haar, maar ze was er snel vertrouwd mee. “Je kunt je collecteopbrengst tot de laatste cent verantwoorden. Als ik iets niet wist, was een belletje of mailtje naar het collecteteam van Kerk in Actie genoeg. Ze stonden me met raad en daad terzijde en ik kreeg steeds via nieuwsbrieven en collecte-updates de informatie die ik nodig had.”  

Loes ging zelf op zoek naar collectanten. Dat was even een uitdaging, omdat ze net was overgestapt naar een nieuwe gemeente en nog weinig mensen kende. “Via de ledenlijst van de kerk ben ik gemeenteleden in mijn eigen postcodegebied gaan bellen. Zo had ik al snel vijf collectanten, waaronder een jongeman van 18. Ook twee mensen die ik al kende waren bereid. Wat extra fijn is: Kerk in Actie werft zelf ook collectanten. Ik kreeg zes namen door die erbij konden op de lijst.”

De jeugd betrekken

Zelf collecteert ze ook mee. “Je moet je er even overheen zetten om te gaan. Het kan koud zijn en het wordt al vroeg donker. Maar dan denk ik: straks zit ik zelf weer in mijn warme huis en kruip onder mijn warme dekbed. Vluchtelingen hebben dat allemaal niet, zij kunnen niet eens schuilen voor regen en kou. Daar doe ik het voor!”

Vooral het collectedoel - vluchtelingenkinderen in Griekenland - trok Loes over de streep om dit jaar opnieuw collectecoördinator te zijn. Deze keer gaat ze ook de jeugdvereniging betrekken. “Mijn ervaring is dat jongeren ook hun steentje willen bijdragen voor kinderen van hun leeftijd die - eigenlijk best dicht bij huis - in zo'n kwetsbare positie verkeren.” 

Het zal jouw kind maar zijn

Geld ophalen voor een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland vormt misschien maar een druppel op een gloeiende plaat, denkt Loes, “maar zo kun je tenminste íets voor die kwetsbare kinderen doen. Hun situatie gaat me zo aan het hart, het zal jouw kind maar zijn.” Het is ook iets dat ze vanuit haar geloof wil doen. “Als christen leef je niet voor de fun. De Bijbel zegt in 2 Petrus 1:7 dat broederliefde en liefde voor iedereen vruchten zijn van het geloof. Zo geef ik mijn geloof in Jezus dus handen en voeten.”

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen

Met het geld dat wordt opgehaald, biedt Kerk in Actie vluchtelingenkinderen zorg, onderwijs, kleding en voedsel. Daarbij hoopt Loes dat kinderen vooral meer veiligheid ervaren. “Als een kind geen basisvertrouwen kan opbouwen bij zijn eigen ouder of in zijn eigen land, heeft dat gevolgen voor de hele sociale en emotionele ontwikkeling. Een moeder met stress heeft een grote impact op haar kind. Ouders horen geborgenheid te bieden, en dat kunnen ze niet geven in een onveilige situatie. Vertrouwen ontwikkelen is van levensbelang voor een kind.”

Ook meedoen? 

Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie en organiseert Kerk in Actie op 22 t/m 27 november 2021 opnieuw een huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Wilt u de collecte organiseren in uw wijk of dorp? Meld u aan via kerkinactie.nl/coordinator.

Of meld u aan als collectant en loop een paar straatjes mee in uw eigen wijk. Aanmelden kan via kerkinactie.nl/collectant

Lees ook hoe Ernst van Hartingsveldt en Dick Hoeksema de collecte in Middelburg organiseren: