Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecterooster

Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is, en samen te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede. In het collecterooster vind je alle collectes voor Kerk in Actie en de Protestantse Kerk die dit jaar op het rooster staan. De projecten in het collecterooster maken deel uit van verschillende programma’s, zoals werelddiaconaat, zending en noodhulp. De collecte-opbrengsten gaan naar deze programma’s en worden verdeeld over alle projecten in het betreffende programma.

Je kunt ook collecteren tijdens speciale vieringen, zoals bid- en dankdag, een belijdenisdienst of een trouwdienst. In het boekje ´Collecteren tijdens speciale momenten en vieringen´ (als download op deze pagina) vind je ideeën hiervoor.

Reeds gehouden collectes online afdragen? Klik hier

Let op: in het gedrukte collecterooster 2024 staat de pinksterzendingscollecte foutief op 26 mei 2024. Onze excuses hiervoor! In het online rooster staat deze collecte wel op de juiste datum: 19 mei 2024. 

Augustus

September

Oktober

November