Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

40dagentijd 2022: Alles komt goed?!

‘Alles komt goed!’. Dat kan gemakkelijk klinken, en voor veel mensen op deze wereld is het misschien moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om daar nu al iets van te laten zien: door de zieken te verzorgen, de armen eten te geven en de vluchtelingen onderdak te bieden. Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goedkomt. Doe je mee?

40dagentijd 2022: Alles komt goed?!

In de 40dagentijdcampagne staat iedere week een ander project op het collecteroosterHet paasproject, Kansen voor jongeren in een achterstandswijk in Libanon, is het hoofdproject van de campagne en daarmee ook het spaardoel van de vastenactie die aan de campagne is gekoppeld. 

In januari 2022 krijgt iedere protestantse gemeente het gratis 40dagentijdmagazine toegestuurd. Hierin vind je alle informatie over de 40dagentijdcampagne 'Alles komt goed' en liturgiesuggesties voor de zondagen in de Veertigdagentijd. Nog een exemplaar aanvragen? Dat kan via deze link.

Wat kun je als gemeente doen?

 • Vastenactie: doe als gemeente mee met de vastenactie en bestel hiervoor de gratis vastenactiekaarten. Meer hierover lees je op kerkinactie.nl/vasten.
 • Veertigdagentijdkalenderbestel deze inspirerende uitgave, om elke dag met gebeden, gedichten en korte meditaties toe te leven naar Pasen. Je kunt ze als kerk bestellen voor 1 euro per stuk en uitdelen aan al je gemeenteleden
  Bekijk hier het inkijkexemplaar van de kalender (beperkte selectie van pagina's).
 • Maaltijdenactie: met een maaltijdenactie van Kerk in Actie organiseer je een gezellige maaltijd voor vluchtelingen, ouderen of voor mensen met een krappe beurs. Op kerkinactie.nl/maaltijdenactie vind je voor ieder van deze groepen meer info met links naar handige stappenplannen. 
 • Brochure bloemschikken: in de brochure ‘Liturgisch Bloemschikken’ vind je schikkingen voor de zondagen in de Veertigdagentijd, de vieringen in de Stille Week en voor Pasen, om je gemeente te betrekken bij het jaarthema ‘Van U is de toekomst’ en het thema ‘Alles komt goed’. Vraag de brochure gratis aan via protestantsekerk.nl/bloemschikken
 • Passion 40daagse: doe mee aan de Passion 40daagse, en organiseer, net als gemeenten in heel Nederland een kleinschalig concert met een paaswake om even stil te worden. Meer info: zingenindekerk.nl/passion40daagse
 • Paasgroetenactie: doe mee met de Paasgroetenactie en bestel paasgroetenkaarten via protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.
 • 40dagentijdfilm: download het campagnefilmpje over het hoofdproject van de 40dagentijdcampagne in Libanon
 • Poster: download (zie hiernaast) en print de campagneposter om in je gemeente op te hangen.
 • Spaardoosje: Vraag gratis spaardoosjes aan voor de kinderen in de kindernevendienst of voor de hele gemeente. Tip: gebruik de spaardoosjes bij de vastenactie. (beschikbaar vanaf half januari)

Campagnematerialen bij de 40dagentijdprojecten

Bij ieder 40dagentijdproject komen de volgende materialen beschikbaar:

 • Powerpoint of filmpje: elk 40dagentijdproject wordt in beeld gebracht in een powerpointpresentatie of in een kort filmpje.
 • Flyer: voor elk collecteproject is er een flyer beschikbaar met informatie over het project.
 • Kerkbladbericht en kanselafkondiging: voor elk collectemoment is er een bericht met informatie over het project beschikbaar om in het kerkblad te plaatsen en een afkondiging om voorafgaand aan de collecte in de dienst te gebruiken.

Je vindt al deze materialen op de project- en collectepagina's

Download deze film.

Veelgestelde vragen

Projecten