Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

De kracht van bijbelverhalen

in Golfstaten

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in snel tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri Lanka, Ethiopië en de Filippijnen. De meesten van hen kunnen niet lezen en schrijven, maar willen wel graag meer leren over de Bijbel.

Bijbelverhalen doorvertellen

Met deze interactieve bijbelvertelmethode leren voorgangers een  bijbelverhaal op een eenvoudige manier te vertellen aan hun gemeenteleden. Die gaan daarna met elkaar in gesprek over het  verhaal en zoeken naar de betekenis ervan voor het eigen leven. Ze putten er kracht en hoop uit: de verhalen helpen hen om vol te houden in hun vaak zware arbeidsomstandigheden.

Lees meer over de zware omstandigheden waarin veel arbeidsmigranten werken in de Golfregio: 

De wereld over

In de Golfstaten wonen en werken meer dan honderd verschillende nationaliteiten. “De hele wereld is vertegenwoordigd”, zegt de directeur van het Bijbelgenootschap. “Er komen telkens weer nieuwe mensen die Gods goede nieuws horen. Ze horen de Bijbel in eigen taal en delen de verhalen ook met hun familie in het thuisland. Elk zaadje van het evangelie dat je hier plant, werkt door, de hele wereld over.”

Steun dit werk

Kerk in Actie steunt het werk van het Bijbelgenootschap in de Golf. Met bijbels, studiematerialen en trainingen helpen zij migrantenkerken om de boodschap van hoop in de Bijbel door te geven aan arbeidsmigranten. Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Bijbel in Golfstaten’, of doneer online. Hartelijk dank!

Blijf op de hoogte van De kracht van bijbelverhalen en andere projecten

Verhalen

Over dit project