Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

De kracht van bijbelverhalen

in Golfstaten

Miljoen arbeidsmigranten in de Golfstaten maken lange werkdagen om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Kerk in Actie ondersteunt het Bijbelgenootschap in de Golfstaten die voorgangers traint in storytelling, een mondelinge vertelmethode. Eeuwenoude verhalen krijgen zo betekenis in het leven van arbeidsmigranten.

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in snel tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri Lanka, Ethiopië en de Filippijnen. De meesten van hen kunnen niet lezen en schrijven, maar willen wel graag meer leren over de Bijbel. 

 

Bijbelverhalen doorvertellen

Door storytelling, een interactieve bijbelvertelmethode, leren voorgangers een bijbelverhaal op een eenvoudige manier te vertellen aan hun gemeenteleden. Die gaan daarna met elkaar in gesprek over het verhaal en zoeken naar de betekenis ervan voor het eigen leven. Ze putten kracht en hoop uit de verhalen. Dat helpt hen om vol te houden in hun vaak zware arbeidsomstandigheden.

Lees meer over de zware omstandigheden waarin veel arbeidsmigranten werken in de Golfregio: 

De wereld over

In de Golfstaten wonen en werken meer dan honderd verschillende nationaliteiten. “De hele wereld is vertegenwoordigd”, zegt de directeur van het Bijbelgenootschap. “Er komen telkens weer nieuwe mensen die Gods goede nieuws horen. Ze horen de Bijbel in eigen taal en delen de verhalen ook met hun familie in het thuisland. Elk zaadje van het evangelie dat je hier plant, werkt door, de hele wereld over.”

Steun dit werk

Arbeidsmigranten in de Golfstaten putten kracht en hoop uit bijbelverhalen. Via het programma zending steunt Kerk in Actie het Bijbelgenootschap in de Golfstaten die met bijbels, studiematerialen en trainingen migrantenkerken helpen de boodschap van de Bijbel door te geven. Je kunt dit werk steunen door je gift aan dit programma over te maken op rekening NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Bijbel in Golfstaten’, of doneer online. Hartelijk dank!

Meer weten? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

Verhalen

Over dit project