Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

De kracht van bijbelverhalen

in Golfstaten

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in snel tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri Lanka, Ethiopië en de Filippijnen. De meesten van hen kunnen niet lezen en schrijven, maar willen wel graag meer leren over de Bijbel.

Het Bijbelgenootschap in de Golf traint voorgangers in storytelling (Simply the Story), een succesvolle interactieve bijbelvertelmethode. Arbeidsmigranten krijgen het bijbelverhaal op verschillende manieren te horen zodat ze het beter onthouden, daarna wordt gekeken wat de belangrijkste lessen zijn, om tot slot de toepassing te maken naar hun eigen leven. 

In de rijke Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders zich in het zweet voor een schamel loon. Ze zijn naar de Golfregio gekomen in de hoop te kunnen sparen voor een betere toekomst, maar ze weten nauwelijks te overleven. Onder hen zijn vele christenen die graag meer willen weten over de Bijbel. Maar hoe doe je dat als je niet kunt lezen of schrijven of niet goed begrijpt wat er staat?

Het Bijbelgenootschap wil elk jaar 280 voorgangers en gemeenteleden trainen in de storytellingmethode. Op deze manier worden zo’n 5500 arbeidsmigranten actief betrokken bij de Bijbel. “Door de training heb ik geleerd om het woord van God zo te delen dat het mensen raakt. Het is een grote zegen voor ons,” vertelt Jelyn.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer ´Z 009195´ of doneer online. Hartelijk dank!

Blijf op de hoogte van De kracht van bijbelverhalen

Verhalen

Over dit project

Nieuws

Over dit project