Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Jongeren werken aan hun toekomst

in Ghana

Meer dan de helft van de Ghanese bevolking is jonger dan 25 jaar. Omdat er onvoldoende officiële banen zijn, zijn veel jongeren werkloos. Door hoge inflatie is het leven duur. Gebrek aan werk en toekomst kan de stabiliteit in Ghana bedreigen. Kerken in Noord-Ghana laten jongeren samen hun problemen aanpakken.

Jongeren aan het werk

Terwijl het zuiden van Ghana zich in rap tempo ontwikkelt, blijft het droge noorden nog flink achter. Vooral in afgelegen dorpen met slechte wegen, tekort aan elektra en schoon drinkwater is het leven een uitdaging. Omdat er weinig betaald werk is, trekken veel jongeren weg. In een land zonder sociaal vangnet moeten jongeren met eigen bedrijfjes een eigen inkomen zien te verdienen. Maar ook daar liggen de banen niet voor het oprapen. Met steun vanuit Nederland kunnen ieder jaar 50 nieuwe jongeren een vaktraining volgen. Ze leren voor timmerman, wever, kleermaker of  kapper. 

Conflicten voorkomen

In Ghana zijn tot nu toe weinig spanningen tussen christenen en moslims. Maar onvrede en werkloosheid kunnen net als in buurlanden de vlam in de pan doen slaan, zeker bij een jonge energieke bevolking. Emmanuel Sumani laat christenen en moslims per dorp samenwerken in 'vredesgroepen', ook kinderen en jongeren: "Ik ben tevreden als het ze lukt om conflicten samen op te lossen. Als er stevige dorpsstructuren ontstaan met goede (religieuze) leiders. Als moslims en christenen de ontwikkeling van hun dorp samen bepleiten bij de lokale overheid. Als jongeren de ontwikkeling van hun dorp in eigen hand gaan nemen.” 

Steun dit werk

Steun dit werk via het programma zending met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. jongeren Noord-Ghana of doneer online. Hartelijk dank.

Geef voor dit werk

Steun dit als kerk via actieland Ghana.

Meer weten? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

Verhalen

Over dit project