Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Kerk voor de samenleving

in Oekraïne

Door de economische crisis hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en kunnen zo een verschil maken in de samenleving.

Kerken genieten een hoog vertrouwen in de Oekraïense samenleving, in tegenstelling tot de overheid die wordt gekenmerkt door bureaucratie en corruptie. Partnerorganisatie Ukrainian Education Platform (UEP) versterkt lokale kerken in het ontwikkelen van sociale initiatieven voor de ontwikkeling van lokale gemeenschappen.

Goede buur

In Oekraïne is nog steeds veel werk te verrichten in de orthodoxe kerken als het gaat om hun bewustzijn van de diaconale roeping. En als zij wel sociale initiatieven ontplooien, is er nog steeds grote behoefte aan kennis en vaardigheden op verschillende gebieden zoals organisatie, management van vrijwilligers, werken met de lokale gemeenschap en fondsenwerving.

Met haar werk onder de lokale kerken wil UEP de kwaliteit van de sociale dienstverlening van de kerkelijke gemeenten verbeteren, elke kerk versterken in haar lokale capaciteit, zorgen voor zichtbaarheid van de kerken in de samenleving, samenwerking met lokale autoriteiten en het bedrijfsleven en mensen enthousiast maken voor het belang van de ontwikkeling van hun stad of dorp.

Versterken kwetsbare groepen

Om dit te realiseren, selecteert UEP 8 kerken (6 per jaar) en traint hen om kleine sociale projecten te starten. In elk dorp gaat dit om de voorganger en 15 kerkleden. UEP geeft een bedrag van € 2.500 als startkapitaal en begeleidt de implementatie van het project. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met lokale overheden, zakenmensen en worden eigen middelen ingezet. 

Steun dit werk

Via het programma werelddiaconaat ondersteunt Kerk in Actie lokale kerken in Oekraïne in het opzetten van hun diaconale projecten. Je kunt dit werk steunen door je bijdrage aan dit programma over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'W 020428' of doneer online. Hartelijk dank!

Geef voor dit werk

Meer weten? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

Verhalen

Over dit project

Nieuws

Over dit project