Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Kerk zijn doe je met elkaar

in Nederland

Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving.

Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je buurt die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en nauwelijks perspectief hebben op een betere toekomst? Kerk in Actie ondersteunt lokale diaconieën bij het zoeken naar een oplossing voor deze vragen en hun diaconale presentie in eigen wijk.

Steun dit werk

Via het programma binnenlands diaconaat ondersteunt Kerk in Actie de diaconale presentie van lokale gemeenten in hun eigen buurt. Je kunt dit werk steunen door je bijdrage aan dit programma over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Diaconaat Nederland' of doneer online. Hartelijk dank!

Meer weten? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

Verhalen

Over dit project

Nieuws

Over dit project

Foto's

van dit project