Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Kerk zijn doe je met elkaar

in Nederland

In Oost-Groningen en Limburg zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Diakenen willen graag helpen bij problemen die hiermee samenhangen. Kerk in Actie wil lokale kerken in arme regio's van Nederland ondersteunen. In 2019 zijn drie proefprojecten gestart waarbij wordt uitgezocht wat de beste en meest effectieve manier is om dit te doen. Deze projecten zijn met name gericht op kinderen die in armoede leven.

Kerken in Oost-Groningen en Limburg zoeken hoe zij een antwoord kunnen geven op de grote armoede in hun omgeving. Ook aan de randen van ons land, ver van de Randstad, is de armoede groot. Die armoede wordt veelal doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn vaak geen voorzieningen voor jongeren om uitgedaagd of opgevangen te worden. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben weinig financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie toch iets doen voor een grote groep mensen die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en niet persé perspectief hebben op een betere toekomst?

Steun dit werk

Wilt u meehelpen om het diaconale werk op deze kwetsbare plekken in Nederland vorm te geven? U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Diaconaat Nederland' of doneer online. Hartelijk dank!

Blijf op de hoogte van Kerk zijn doe je met elkaar en andere projecten

Verhalen

Over dit project

Nieuws

Over dit project

Foto's

van dit project