Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Diaconie Woerden participeert in lokale afdeling SchuldHulpMaatje

Al voordat de coronacrisis uitbrak ontdekte de diaconie van hervormd Woerden dat sommige financiële hulpvragen voor hen te groot waren om op te lossen. Daarom startte ze samen met een aantal andere kerken een lokale afdeling van SchuldHulpMaatje.

Deze zomer besteedt Petrus aandacht aan het onderwerp ‘Armoede in Nederland’. Hoe zetten kerken en diaconieën in het hele land zich in om mensen in armoede te ondersteunen en sociale uitsluiting tegen te gaan? Vandaag: in Woerden springen 'maatjes' bij.

“Deze problematiek is natuurlijk niet nieuw, maar door de crisis zullen er meer mensen in de schulden komen. Dat vraagt om een gedegen aanpak.” Aan het woord is diaken Leo Bom. “We hadden in het verleden een paar situaties rond mensen met schulden waarbij we ons afvroegen: hebben wij wel genoeg deskundigheid? Ik denk dat een diaconie nogal eens ‘onbewust onbekwaam’ is. Je hebt het niet in de gaten, de intenties zijn goed, maar je hebt geen echte aanpak. Dus toen de Raad van Kerken vorig jaar oktober sprak over schuldhulpverlening, liepen we er gelijk warm voor. Samen met de gereformeerde kerk en de Rehobothkerk (CGK/GKV) zijn we een locatie van SchuldHulpMaatje gaan opstarten.”

Onbewust onbekwaam

SchuldHulpMaatje is een vrijwilligersorganisatie die mensen met schulden helpt en overal in het land afdelingen heeft. Het opstartproces in Woerden was nog in volle gang toen de coronacrisis uitbrak. Ze zetten hun werk niet op een lager pitje, maar gingen gewoon door. Via videobellen konden zij toch maandelijks vergaderen. Leo: “We kregen van iemand te horen dat we een groep met spirit zijn. En dat klopt wel, we hebben een goede drive.” En met resultaat: de locatie staat en de vacatures voor schuldhulpmaatjes worden langzaamaan ingevuld. De planning is dat zij binnenkort getraind worden, zodat zij na de zomer van start kunnen gaan. “Ik was heel blij dat zeven mensen zich spontaan aanmeldden om maatje te worden! Mijn verwachting is dat er rond september veel meer steunaanvragen zullen komen. Dan hebben we de maatjes klaar staan.”

Wat Leo verbaast is dat de schuldenproblematiek zo groot is. “In Woerden – toch een gemiddelde stad – zijn er 2000 huishoudens die net op of al onder het randje van armoede en schulden zitten. 2000 huishoudens! Zij kunnen bijvoorbeeld de huur, de zorgverzekering en het gas en licht (bijna) niet meer betalen. Deze mensen zijn het overzicht vaak snel kwijt. Als ze niet meer kunnen of willen betalen, lopen de boetes flink op en zitten ze als gauw diep in de schulden.”

Prijzen omhoog

Door de coronacrisis verliezen mensen hun baan, gaan salarissen omlaag en prijzen omhoog. Leo voorziet dat lang niet iedereen het hoofd boven water zal kunnen houden. “Het is een keten. Bedrijven zijn van elkaar afhankelijk: als de een omvalt, vallen daaromheen ook andere om. En niet iedereen heeft iets opzij gelegd. Mensen zijn in goede tijden verplichtingen aangegaan waar ze niet zomaar onderuit kunnen. Of ze hebben een bepaald uitgavenpatroon, dat opeens moet veranderen. Dat is niet makkelijk.”

“Als je mensen met schulden adviseert, neem je een verantwoordelijkheid op je”, vindt Leo. SchuldHulpMaatje heeft de aansprakelijkheid voor de maatjes geregeld. Dat vind ik wel belangrijk. En verder is mijn motto voor de komende tijd: ‘Keep calm and carry on’. Niet meegaan in de hype rond corona, maar rustig blijven en doorgaan.”

Tips van Leo Bom

  • Ga als diaconie bij uzelf na: zijn wij toegerust voor het verwerken van (een toenemend aantal en complexe) steunaanvragen? Verwijs mensen zo nodig door naar instanties die meer in huis hebben. Of overweeg een afdeling van SchuldHulpMaatje te starten als die er nog niet is.  
  • Zoek contact met de formele instanties en de vrijwilligersorganisaties die zich al bezighouden met schuldenproblematiek in uw woonplaats. Werk samen, stem goed op elkaar af en doe geen dubbel werk. 
  • Als u een SchuldHulpMaatje-afdeling wilt starten:
    • Benader andere kerken/diaconieën in uw woonplaats of omgeving. Voor een afdeling zijn er minimaal drie kerken nodig die een intentieverklaring willen tekenen. 
    • Zorg voor een adequate werving. Voor het bestuur zijn mensen met een diaconaal hart, bestuurlijke ervaring én een netwerk geschikt. Denk bijvoorbeeld aan voormalige kerkenraadsleden. De coördinator heeft een cruciale rol als schakel tussen het bestuur en de maatjes en moet dus bekwaam zijn. Voor de vrijwilligers, de maatjes, is een warm hart alleen niet genoeg. Zij moeten ook cijfermatig inzicht hebben en een training volgen.
    • Maak een overzichtelijke website zodat mensen met schulden u kunnen vinden en weten wat ze kunnen verwachten.

Opstaan tegen armoede

Kerk in Actie ondersteunt kerken in Nederland en andere landen om op te staan tegen armoede.  

Geef ook voor bestrijding van armoede

Meer lezen? Vraag gratis het boekje Arm. Wat doet de kerk? aan. Dit boekje bevat de uitkomsten van het armoede-onderzoek uit 2019 naar hulpverlening door kerkelijke organisaties in Nederland.

Lees ook:

Over dit project

Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Kerk zijn doe je met elkaar