Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Cards werkt aan verandering voor kinderen en voor hun ouders

Bhagyasree is een van de Cards-medewerkers die kansarme kinderen ondersteunt met naschoolse opvang en bijles. Maar haar inzet gaat verder: ze helpt ook de ouders van deze kinderen.

In het dorp waar Bhagyasree woont en werkt woonden ook een aantal families die geen eigen grond hadden. Zij vroegen bij de overheid een stuk grond aan, om een huis op te bouwen. Een aantal families kreeg een stuk grond toegewezen, maar vijftien families kregen geen land, ook al hadden ze daar wel recht op. Samen met een aantal vrijwilligers bezocht Bhagyasree deze vijftien families om informatie in te winnen en in kaart te brengen waarom zij geen grond kregen toegewezen. Vervolgens namen ze contact op met de betrokken overheidsdiensten, om te bepleiten dat deze families alsnog een stuk grond zouden krijgen. Hun inzet had succes: alle vijftien gezinnen kregen een stuk grond van 60 vierkante meter. 
Cards is blij met deze ontwikkeling, omdat het de visie van Cards onderstreept dat je via (onderwijs aan) kinderen verandering voor de hele gemeenschap kunt realiseren. 

Over dit project

Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst