Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

‘Ons werk is nu noodzakelijker dan ooit’

Het onderling wantrouwen tussen Israëlische en Palestijnse jongeren in Israël was al groot, maar na 7 oktober is dat alleen maar toegenomen. Kerk in Actie-partner Rossing Center blijft hen met elkaar in gesprek brengen. “Ons werk is nu noodzakelijker dan ooit.”

Joodse en Palestijnse kinderen in Israël leren elkaar niet kennen. Ze groeien gescheiden van elkaar op en gaan naar aparte scholen. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderling wantrouwen en zelfs haat. Vooral na 7 oktober worden de spanningen groter. Dat merken de medewerkers van het Rossing Center als geen ander. 

Dialoog steeds moeilijker

“De Israëlische samenleving bevindt zich in een tijd die we nog nooit eerder zo hebben meegemaakt”, vertelt John Munayer, coördinator bij het Rossing Center. “De vreselijke gebeurtenissen op 7 oktober en de militaire reactie die daarop volgde in Gaza, verdiepen de kloven in onze samenleving alleen maar meer. Het wordt steeds moeilijker om de dialoog te voeren.” Munayer merkt dat jonge mensen lamgeslagen zijn door de grote onzekerheid van deze periode, en dat ze twijfels hebben of een gedeelde toekomst ooit nog mogelijk is. 

Vooroordelen wegnemen

Via een speciaal ontmoetingsprogramma verbindt het Rossing Center Joods-Israëlische en Palestijns-Israëlische leerlingen uit de hoogste klassen van joodse en christelijke scholen in Israël een jaar lang aan elkaar. Tijdens vier gezamenlijke bijeenkomsten leren de jongeren elkaar kennen. Ze horen meer over elkaars religie, gebruiken en feestdagen, nemen plaats in ontmoetingsgroepen en doen een gezamenlijke activiteit tijdens de zomervakantie. Ook bezoeken ze met elkaar een kerk, een synagoge en een moskee. “Dat is niet alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar voor de hele Israëlische samenleving”, vertelt Munayer. “Het neemt al op jonge leeftijd vooroordelen weg. Jongeren horen op deze manier van elkaar wat ze belangrijk vinden in het leven. En dan blijken er ineens helemaal niet zoveel verschillen te zijn in dromen en verwachtingen voor de toekomst.” Ieder jaar ontmoeten zo’n 800 tot 1200 kinderen van verschillende achtergronden elkaar op deze manier. 

Dialoog nu extra belangrijk

De gebeurtenissen op en na 7 oktober laten ook het werk van het Rossing Center niet ongemoeid. De huidige situatie dwingt de medewerkers van het Rossing Center soms om na te denken over aanpassing van het bestaande programma. “We merken dat de emoties eerder oplopen”, aldus John Munayer. “Jongeren reageren heel verschillend op de situatie. De een heeft extreme standpunten, een ander wil het onderwerp liever niet aankaarten. Al met al leven er nu andere, moeilijkere vragen dan voorheen.” Munayer wil hoe dan ook doorgaan met het dialoogwerk. “Wij hebben de kennis in huis om het gesprek aan te gaan, bijvoorbeeld om een groepsdiscussie over deze complexe realiteit op gang te brengen.” Dat is nu juist extra belangrijk en betekenisvol, is de ervaring van Munayer. "Als Rossing Center willen we hieraan blijven bijdragen. Dat is noodzakelijker dan ooit.”

Hoop op vrede

Munayer kijkt uit naar betere tijden. “Ik hoop dat er, na de grote pijn die er is aan beide kanten, alternatieven komen. Dat er een einde komt aan het verschrikkelijke bloedvergieten, en dat de basisbehoeften van elk van de partijen erkend zullen worden, in het besef dat hiervoor pijnlijke compromissen noodzakelijk zijn. Ik hoop op een duurzame politieke horizon die ons in staat stelt in vrede met elkaar te leven, zonder nog meer oorlogen en menselijke verliezen.” 

Help mee

Via het programma werelddiaconaat helpt Kerk in Actie het Rossing Center om het ontmoetingsprogramma op scholen in Israël uit te voeren, ook in deze moeilijke tijd. Help je mee? 

Geef voor dit werk 

Over dit project

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. Ze zien elkaar niet als mens, maar als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een einde maken door kinderen met elkaar in contact te brengen. In dit project wordt een Joodse school gekoppeld aan een Palestijnse school. De kinderen bezoeken elkaar in de klas en spelenderwijs leren ze over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen