Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen

in Israël

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. Ze zien elkaar niet als mens, maar als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een einde maken door kinderen met elkaar in contact te brengen. In dit project wordt een Joodse school gekoppeld aan een Palestijnse school. De kinderen bezoeken elkaar in de klas en spelenderwijs leren ze over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit.

Joden en christenen in Israël komen elkaar in het dagelijkse leven bijna niet tegen. Dit begint al bij de kinderen. Door het gescheiden onderwijs in Israël, leren kinderen elkaar en elkaars cultuur en gebruiken niet kennen. De meeste Arabische burgers van Israël zijn moslim, maar er zijn ook veel Arabische christenen onder hen. Arabische kerken hebben van oudsher veel scholen. De meeste leerlingen van de christelijke scholen zijn moslim en een kleiner deel is christen.

In het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center for Education and Dialogue leren Joodse en Arabische leerlingen uit de hoogste klassen van joodse en christelijke scholen in Israël elkaar kennen en met elkaar omgaan.

In alle activiteiten van het Rossing Center staat onderlinge ontmoeting centraal. Hiermee wil het centrum vooroordelen en negatieve stereotype bestrijden, en bijdragen aan begrip en waardering van de geschiedenis, tradities en identiteit van de verschillende groepen. Ook wordt op deze manier bewustwording gecreëerd van het belang van joods-christelijke relaties voor vrede in het Heilige Land.

Dit doet het Rossing Center door op scholen ontmoetingen tussen Joodse en Arabische leerlingen te organiseren. Zo wordt geprobeerd vooroordelen ten opzichte van elkaar te verminderen en kinderen enthousiast te maken open te staan voor anderen. Ze krijgen speciale lessen, nemen plaats in ontmoetingsgroepen en leren elkaar kennen tijdens de zomervakanties. Dat is niet alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar voor de hele Israëlische samenleving.


Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 009506' of doneer online. Hartelijk dank!

Blijf op de hoogte van Joodse en Palestijnse kinderen spelen samenen andere projecten

Blijf op de hoogte

Verhalen

Over dit project