Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Verzoening 30 jaar na Rwandese genocide

Het is 30 jaar geleden dat de genocide van Hutu’s op Tutsi’s plaatsvond in Rwanda. Op 7 april gaan in Rwanda weer honderd dagen van herdenken in, want dit mag nooit meer gebeuren. In Rwandese kerken is verzoening nog een dagelijks terugkerend thema. Dominee Jerome Bizimana vertelt hierover in een tv-uitzending van Petrus in het land.

Bekijk deze uitzending (van 24-2-2024)

Oude banden en steun voor dit kerkenwerk

Protestants Nederland heeft al zestig jaar banden met de Presbyteriaanse Kerk van Rwanda. Jurjen de Groot, directeur van Kerk in Actie en de Protestantse Kerk in Nederland, bezocht Rwanda onlangs. Hij ontmoette dominee Jerome Bizimana, die in Remera een verzoeningsgroep heeft opgezet, waarin daders en slachtoffers van de genocide met elkaar in gesprek gaan. De groepsleden helpen elkaar ook, bijvoorbeeld door op elkaars land te werken of een huis op te knappen. 

Bijbelteksten die steun geven

Dominee Jerome vertelt hoe de kerk mensen leert om elkaar te vergeven en weer lief te hebben, hoe moeilijk dat ook is. En hoe Rwandezen herkenning vinden in het bijbelboek Ezechiël. Daar leer je hoe je als een land dat door oorlog verwoest is, alleen een toekomst hebt als je excuses maakt en je weer verzoent. Ook Nehemia 2: 17-18 biedt herkenning en zet aan tot actie. Bouw op wat kapot is. Jong en oud, iedereen kan helpen bij de wederopbouw. 

Daders en overlevenden

Anastasia leeft in hetzelfde dorp waar de drie moordenaars van haar man en kinderen wonen. Het is haar gelukt hen te vergeven. Ze durft de daders weer te ontmoeten. Emmanuel bekent hoe schuldig hij zich voelt dat hij destijds onder druk mensen vermoord heeft. En hoe angstaanjagend het is als mensen in beesten veranderen.

Samen zingen troost en verlicht

Rwandezen zingen veel en graag. Zingen is troostend, een balsem voor een belast hart. De zanggroep van de kerk zingt:

“Nehemia hoorde dat Jeruzalem was verwoest. Hij was heel verdrietig en riep zijn hele volk op om Jeruzalem weer op te bouwen., omdat de muren van Jeruzalem verwoest waren .

We hebben het over U God,
U kunt verwoeste dingen opbouwen.
U kunt verzoening brengen.
U kunt verwoeste muren herstellen.
U kunt bergen verzetten.
U kunt gebroken harten weer heel maken.
We hebben het over U, God.

Dit verhaal gaat over Nehemia,
maar zelf ben ik ook een Nehemia.

Laten we allemaal opstaan,
werken en ons verzoenen.

Laten we opstaan om te bouwen
aan de toekomst. 
Laten we opstaan en werken.
Laten we opstaan en bidden.”

Steun dit verzoeningswerk via Kerk in Actie

Over dit project

Het trauma van de genocide in 1994 in Rwanda drukt nog steeds op overlevenden, daders, jong en oud. Veel daders zijn berecht. Sommigen zijn teruggekeerd naar hun dorp. Maar hoe kunnen buren en kerkleden elkaar ooit weer vertrouwen? Rwandese kerken trainen hun pastors in traumahulp en verzoeningswerk. Ook bieden kerken vaktrainingen aan jongeren. Zij zijn de hoopvolle toekomst van dit land in ontwikkeling.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening