Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

in Rwanda

Het trauma van de genocide in 1994 in Rwanda drukt nog steeds op overlevenden, daders, jong en oud. Veel daders zijn berecht. Sommigen zijn teruggekeerd naar hun dorp. Maar hoe kunnen buren en kerkleden elkaar ooit weer vertrouwen? Rwandese kerken trainen hun pastors in traumahulp en verzoeningswerk. Ook bieden kerken vaktrainingen aan jongeren. Zij zijn de hoopvolle toekomst van dit land in ontwikkeling.

De last verlichten

Pastor Elie merkte dat sommige gemeenteleden nooit meer in de kerk kwamen. Hij zocht hen thuis op en luisterde naar de pijn van overlevenden en de schaamte van daders. Nu komen ze regelmatig in de kerk bij elkaar. Ze bidden, zingen, praten samen en luisteren naar elkaars verdriet, pijn en schaamte. Pastor Elie zet twee deelnemers met hun ruggen tegen elkaar midden in de kring. Om beurten dragen ze de ander op hun rug. Zo laat hij letterlijk zien hoe ze elkaar door haat en verdriet als last mee torsen. Hoeveel lichter wordt het leven als ze elkaar weer in de ogen durven kijken.

Download deze film via Vimeo

Praktische vaktrainingen

Rwanda heeft een jonge energieke bevolking: twee derde is jonger dan 30 jaar. Zij hebben de genocide niet meegemaakt en zijn trots op hun mooie groene land van duizend heuvels. Maar omdat de bevolking harder groeit dan de economie is het voor jongeren lastig om een betaalde baan te vinden. De kerk biedt jongeren vaktrainingen, zodat ze makkelijker werk vinden of als zzp'er aan de slag kunnen. Ze leiden jongeren bijvoorbeeld op als timmerman, lasser, kleermaker of kapster en leren hen ook over administatie, sparen en investeren.

Download deze film via Vimeo

Steun dit werk

Steun dit werk via het programma Zending met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Kerk Rwanda of doneer online. Hartelijk dank!

Geef voor dit werk

Steun dit werk als kerk via actieland Rwanda.

Meer weten? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

Verhalen

Over dit project

Nieuws

Over dit project