Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Een sterke kerk op een kwetsbare plek

in Ghana

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn moslims in de meerderheid. Vooral het leven in afgelegen dorpen is een hele uitdaging met slechte wegen en tekort aan schoon drinkwater en elektra. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die mensen kunnen ondersteunen. Ook leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal.

Trainingscentrum in Noord-Ghana

De Presbyteriaanse Kerk is één van de grote protestantse kerken in Ghana. Het Presbyteriaanse Trainingscentrum  in Noord-Ghana is zestig jaar geleden vanuit Nederlands zendingswerk opgericht in Tamale. Hier worden zowel betaalde als vrijwillige voorgangers en jeugdleiders opgeleid voor de kerken in Noord-Ghana. Naast bijbelkennis, kerkgeschiedenis, christelijke ethiek, evangelisatie en pastorale zorg leren ze ook over de Afrikaanse traditie en de islam en over omgaan met conflicten. De bijdragen die deelnemers zelf betalen zijn niet kostendekkend. Daarom blijft steun vanuit Nederland belangrijk. 

Bijbel leren lezen in eigen taal

Een kind dat in de kerkdienst de Bijbel voorleest. In Noord-Ghana is dat tegenwoordig heel normaal. In de afgelegen dorpen zijn veel volwassenen nog analfabeet, maar gaan de meeste kinderen naar school. Maar de klassen zijn groot en het onderwijs Engelstalig. Daarom leren velen er alsnog niet goed lezen en schrijven. Verschillende kerken bieden daarom aanvullend onderwijs. Via bijbelclubs leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Dat is goed voor hun leesvaardigheid. Ze krijgen de mooi geïllustreerde Bijbel mee naar huis, waar hele families in contact komen met de Bijbelse verhalen. Deze kinderen zijn de toekomstige kerkleiders.

Steun dit werk

Steun dit werk via het programma Zending met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. kerk Noord-Ghana (Z009123) of doneer online. Hartelijk dank.

Geef via het programma Zending

Steun dit als kerk via actieland Ghana.

Meer weten? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

Verhalen

Over dit project

Nieuws

Over dit project