Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Een sterke kerk op een kwetsbare plek

in Ghana

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn moslims in de meerderheid. Vooral het leven in afgelegen dorpen is een hele uitdaging met slechte wegen en tekort aan schoon drinkwater en elektra. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die mensen kunnen ondersteunen. Ook leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal.

Trainingscentrum in Noord-Ghana

De Presbyteriaanse Kerk is één van de grote protestantse kerken in Ghana. Het Presbyteriaanse Trainingscentrum  in Noord-Ghana is zestig jaar geleden vanuit Nederlands zendingswerk opgericht in Tamale. Hier worden vrijwillige voorgangers en jeugdleiders van de kerken in Noord-Ghana opgeleid. Met steun vanuit Nederland kunnen ieder jaar 40 vrijwillige voorgangers trainingen volgen. Dat is van grote betekenis voor henzelf, hun kerk en hun dorp.

Bijbel leren lezen in eigen taal

Een kind dat in de kerkdienst de Bijbel voorleest. In Noord-Ghana is dat tegenwoordig heel normaal. In de afgelegen dorpen zijn veel volwassenen nog analfabeet. De meeste kinderen gaan tegenwoordig naar school, maar de klassen zijn groot en het onderwijs Engelstalig. Daarom leren velen er alsnog niet goed lezen en schrijven. Verschillende kerken bieden daarom aanvullend onderwijs. Via bijbelclubs leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Dat is goed voor hun leesvaardigheid. Ze krijgen de mooi geïllustreerde Bijbel mee naar huis, waar hele families in contact komen met de Bijbelse verhalen. Deze kinderen zijn de toekomstige kerkleiders.

Steun dit werk

Steun dit werk via het programma Zending met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. kerk Noord-Ghana (Z009123) of doneer online. Hartelijk dank.

Geef voor dit werk

Steun dit als kerk via actieland Ghana.

Meer weten? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

Verhalen

Over dit project

Nieuws

Over dit project