Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

‘Iemands hart raak je met de juiste taal’

Met Pinksteren hoorde ieder Gods boodschap in zijn eigen taal. Dat is ook de missie van Abdullah Elihu Wumbee uit Noord-Ghana, waar nog veel armoede is en moslims in de meerderheid zijn. Hij is christen en Dagomba. Via kinderclubs leert hij Dagombakinderen de Bijbel lezen in het Dagbani, hun eigen taal.

Onderwijs is de sleutel naar succes

Het raakt hem diep dat “zijn” mensen, de Dagomba, nog zo achter lopen vergeleken met de Ghanezen in het zuiden of in de grote steden. Al gaan de meeste kinderen tegenwoordig naar school, de kwaliteit van het onderwijs in de dorpen is minder goed en er zijn allerlei redenen waardoor kinderen vroegtijdig afhaken. Elihu Wumbee ziet dat met lede ogen aan, juist omdat hij er heilig in gelooft dat onderwijs de sleutel naar succes is. 

Ver lopen, minder goed onderwijs

Elihu Wumbee licht toe: “Op het platteland ontbreekt het aan een goede infrastructuur en aan goede scholen. In het zuiden duurt het 20 minuten om naar school te gaan en in het noorden 1 uur om naar school te lopen. In het zuiden zijn de meest gekwalificeerde leraren. Veel leraren komen liever niet naar het noorden of naar de dorpen. Ze blijven liever in de steden wonen waar meer voorzieningen zijn. Leraren die in de stad wonen, komen minder vaak naar school. Kinderen komen dan op een school zonder leraar. Als dat te vaak gebeurt, raken kinderen gedemotiveerd. Dan stoppen ze met school.”

Niet goed leren lezen

In Ghana is Engels de hoofdtaal, dus ook op school. Dat is lastig voor kinderen die thuis een andere taal spreken, zoals het Dagbani. “Ouders die vaak zelf analfabeet zijn, kunnen hun kinderen geen hulp bieden. Ook missen de kinderen goede lesboeken. Hun ouders hebben vaak geen geld voor schriften, pennen, een schooluniform en een schooltas. Veel kinderen gaan te vroeg van school af en kunnen dan niet goed lezen.” merkt Elihu Wumbee.

Bijbel leren lezen in eigen taal

Daarom richtte hij kinderclubs op, waar vrijwilligers kinderen na schooltijd iedere week leren lezen in hun eigen taal. “We zorgen er eerst voor dat ze kunnen lezen en schrijven in het Dagbani. Dan mogen ze in de mooie geïllustreerde Bijbel in het Dagbani gaan lezen. Thuis lezen de kinderen hun ouders, broertjes en zusjes voor.” licht Elihu Wumbee toe. Als ze eenmaal goed kunnen lezen in het Dagbani, gaat het Engels ook makkelijker. “Op de lange termijn zijn ze minder afwezig. Het kind krijgt er vertrouwen in dat het kan leren en dat carrière kan maken. Dat het van betekenis kan zijn voor de samenleving en de wereld.”

Islamitische kinderen doen mee

Ook islamitische kinderen gaan naar de bijbelclubs. “Sommige verhalen staan ook in de Koran. Ook ouders van islamitische kinderen zien het effect op school. Voordat ze meededen, konden ze niet lezen en nu kunnen ze lezen. Ze waarderen wat ze leren in hun eigen taal. Als ze terugkomen op school, zie je dat hun vaardigheden verbeteren.”

Gods Woord horen in eigen taal

“Analfabete ouders zijn trots als ze hun slimme kinderen horen voorlezen tijdens de kerkdienst. Via kinderclubs versterken we onze kerken, want kinderen zijn de toekomstige kerkleiders. Wij willen goed opgeleide mensen, die ook kunnen evangeliseren. Geloof komt alleen als je erover hoort. En om iemands hart te raken, moet je de juiste taal spreken. Als mensen iets horen in een andere taal, hebben ze het idee dat de boodschap niet voor hen bedoeld is. Er wonen 3 miljoen Dagomba in Noord-Ghana en maar 3 procent is christen. Ik wil uitreiken naar al die Dagbani-dorpen, die geen kerk hebben of geen school. De bijbelclubs zijn soms een begin om een school te gaan starten. We willen de hele Dagbani regio bereiken.”

Steun het werk van Elihu Wumbee in Noord-Ghana

Bekijk de film:

Lees meer: kerkinactie.nl/kerknoordghana

 

Over dit project

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn moslims in de meerderheid. Vooral het leven in afgelegen dorpen is een hele uitdaging met slechte wegen en tekort aan schoon drinkwater en elektra. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die mensen kunnen ondersteunen. Ook leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Een sterke kerk op een kwetsbare plek