Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

“Bekommer u om de gevangenen, alsof u samen met hen gevangen zat”

In de Bahreinse hoofdstad Manama komen de woorden “Bekommer u om de gevangenen” uit de Hebreeënbrief tot leven. Vijf vrouwen gaan iedere week naar de gevangenis en vertellen er bijbelverhalen. Gods Woord brengt er moed en kracht.

In Bahrein - eilandstaatje in de Perzische Golf voor de kust van Saoedi-Arabië - komt de helft van de anderhalf miljoen inwoners uit het buitenland. “Mannen en vrouwen uit landen als India, Sri Lanka en Ethiopië komen hiernaartoe om te werken,” vertelt Wilma Wolswinkel, relatiebeheerder Midden Oosten bij Kerk in Actie. “Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en nemen hun geloof mee.”  

Van duister naar licht

Een team van vijf vrouwen gaat iedere donderdag naar de vrouwengevangenis om met hen bijbelverhalen te delen. Elke week wordt een nieuw bijbelverhaal behandeld. “We vertellen het bijbelverhaal via storytelling, een methode die we aangereikt krijgen van het Bijbelgenootschap,” vertelt Womba. “Bijbelverhalen komen zo op een eenvoudige manier tot leven. We zien de vrouwen groeien in geloof, én veranderen van nacht naar dag, van duister naar licht. Teamlid Beulah vult aan: “Soms willen vrouwen gewoon even hun verhaal kwijt, daar is ook tijd voor.” 

Verhaal gaat verder onder foto

Womba vertelt over de ervaringen van haar team bij het vertellen van bijbelverhalen in de gevangenis

Vrijheid in Christus

Womba en de anderen zijn dankbaar dat ze dit werk mogen doen. “Wij leren ook veel van hen. De vrouwen halen zulke grote schatten uit bijbelverhalen, en leren te vergeven, ook als hen onrecht is aangedaan.” Waarom ze dit werk doen? Beulah: “Lukas 4 vertelt over Jezus die preekt in de synagoge. Hij vertelt de mensen dat Hij ook is gekomen om gevangenen vrijheid te geven. Wij zien dat als opdracht van Jezus aan ons. Geef de gevangenen vrijheid, niet door ze letterlijk vrij te laten, maar vrijheid in Christus.” 

Het team werkt samen met het Bijbelgenootschap in Bahrein, partner van Kerk in Actie. “Van hen krijgen we Bijbels in alle talen,” vertelt Womba, “zo kunnen gevangenen het Woord van God in hun eigen taal lezen.” De storytelling-methode slaat goed aan. Beulah: “We vertellen het bijbelverhaal op een eenvoudige manier, zodat het wordt onthouden. De gedetineerden herkennen zich erin en maken de vertaalslag naar hun eigen situatie.” Het team verheugt zich al op volgende week als er weer een nieuw bijbelverhaal kan worden gedeeld. Beulah: “Een goede vriend vertelde me wel eens waarom hij alles doet wij hij kan om mensen over God te vertellen. “Al is het maar klein, het heeft impact voor de eeuwigheid.” 

Kerk in Actie ondersteunt het belangrijke werk van het Bijbelgenootschap in de Golf, waaronder de ontwikkeling van de storytellingsmethode, waarmee ook tienduizenden arbeidsmigranten die niet kunnen lezen en schrijven bereikt worden.

De gevangenen bezoeken

Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Deze zeven werken staan de komende weken centraal in de 40dagentijdcampagne 'Ik ben er voor jou'. Deze week is dat ‘de gevangenen bezoeken’. 

Een gevangene zei eens: ‘Morgen kom ik vrij, maar waar moet ik heen?’ Een opmerking die pijnlijk duidelijk maakt hoe gevangen zitten je leven op zijn kop zet. En hoe begin je dan opnieuw? Je kunt ook op een andere manier gevangen zitten. Gevangen in schulden, verslaving, werk. Waar en hoe je ook gevangen zit, je kunt niet leven in de vrijheid. En het kan ons allemaal overkomen. Misschien dat de schrijver van de Hebreeënbrief daarom zegt: “Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat.’ Jezus roept ons op van gevangenen weer medemensen te maken. Hij nodigt ons uit om vanuit vrijheid op weg te gaan, tot in de gevangenis. 

> kerkinactie.nl/ikbenervoorjou

Over dit project

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in snel tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri Lanka, Ethiopië en de Filippijnen. De meesten van hen kunnen niet lezen en schrijven, maar willen wel graag meer leren over de Bijbel.

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van De kracht van bijbelverhalen