Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Ergste honger sinds 40 jaar in Oost-Afrika: ‘Het gaat nu om leven of dood’

De ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de situatie in delen van Ethiopië en Kenia, waar op sommige plaatsen al drie jaar lang geen druppel regen is gevallen. Voor meer dan 23 miljoen mensen in het gebied dreigt honger, elke 48 seconden sterft iemand aan de gevolgen van voedselgebrek. Via het internationale kerkelijk netwerk biedt Kerk in Actie noodhulp. 

Door de aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren, met honderdduizenden tegelijk. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zo nijpend geweest. Omdat er geen druppel regen valt, wordt de situatie met de dag erger. De oorlog in Oekraïne heeft daarbij ook vergaande gevolgen: voedselprijzen stijgen en de graanexport naar de Hoorn van Afrika stagneert. 

Vandaag eten nodig

Kerk in Actie-directeur Jurjen de Groot woonde en werkte jaren in het gebied, en coördineerde noodhulpprogramma’s tijdens de hongersnood in 2011. “Door de klimaatcrisis zijn de weersextremen alleen maar groter geworden. De afgelopen jaren zijn daardoor steeds de oogsten mislukt. Wat ik toen al zag, gebeurt nu weer: kleine kinderen die gewoon echt vandaag - nu - eten nodig hebben. Het gaat om leven of dood. Iedere dag maakt verschil.” 

Het gebied is een grote zandbak, weet Jurjen de Groot. “Er groeit weinig, dus mensen die er wonen zijn sowieso al heel kwetsbaar. In een tijd van droogte en hongersnood zie je de karkassen van dode dieren overal liggen. Nu komen de wereldwijde ontwikkelingen daar nog bovenop. Door de tekorten aan brandstof konden boeren die wél gewassen verbouwen, in de zaaitijd niet met hun trekkers het land op. Dat is een regelrechte ramp." 

Water, voedsel en medicijnen

Via het internationaal kerkelijk netwerk helpt Kerk in Actie de getroffen bevolking met water, voedsel en medicijnen. “We installeren tanks om water op te slaan dat met vrachtauto’s zal worden aangevoerd. Ernstig ondervoede baby's en kinderen krijgen geconcentreerde voedingsmiddelen, aan zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, delen we extra voedsel als maïs, bonen en zout uit. Ook dieren helpen we met water, voedsel en medicijnen, zij zijn immers voor veel mensen hun inkomstenbron”, zegt Hilda Timmerman, relatiebeheerder voor Ethiopië en Kenia bij Kerk in Actie.

Hulp via lokale kerken

Extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering komen in Afrika steeds vaker voor, en ze worden steeds heviger. En dat terwijl dit continent het minst bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Naast het ledigen van de eerste nood, zet Kerk in Actie zich ook in voor structurelere vormen van hulp in klimaatgevoelige landen als Ethiopië en Kenia. “Denk hierbij aan landbouwtraining, bijvoorbeeld op het gebied van snelgroeiende gewassen met kleinschalige irrigatiesystemen”, aldus Timmerman. 

Kerk in Actie blijft noodhulp verlenen in het gebied. De Groot: “De situatie is echt urgent. Mensen hebben gewoon vandaag eten nodig. Water en licht verteerbaar voedsel, want ze zijn vaak al zo ernstig ondervoed dat ze al bijna geen gewoon eten kunnen verdagen. Via de lokale kerken in het gebied kan Kerk in Actie snel ter plaatse hulp bieden. De kerk zit echt in de haarvaten van het gebied, zij kennen de mensen en weten wie er het meest dringend hulp nodig heeft. Door te geven, maken wij voor hen het verschil. Uw bijdrage betekent voor hen het verschil tussen leven en dood.”

Geef voor de inwoners van Ethiopië en Kenia!

Over dit project

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren Ethiopiërs zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm die aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Noodhulp en rampenpreventie