Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Gebed voor christenen in de Golfstaten

In de Golfstaten groeit de kerk enorm door de grote aantallen arbeidsmigranten die naar de regio komen om geld te verdienen voor hun familie. Ze maken lange dagen en leven in armoedige omstandigheden. De meesten van hen kunnen niet lezen en schrijven. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Het Bijbelgenootschap in de Golf traint voorgangers in de storytelling-methode: bijbelverhalen worden mondeling verteld en men gaat met elkaar op zoek naar de betekenis ervan voor het eigen leven. Wij bidden voor hen, nu door de coronacrisis het leven daar nog moeilijker is geworden.

Goede God,

Wij bidden U voor alle christenen in de Golfstaten,
zij volgen U in een regio waar geloven weliswaar is toegestaan,
maar waar je altijd op je hoede moet zijn.

Wij bidden U voor deze regio
waar U uw kinderen bij elkaar brengt uit zoveel landen in de wereld.
Juist hier horen zij het goede nieuws van het evangelie
en nemen het mee naar hun familie en bekenden ver weg.
Op deze plek in de wereld, waar wij het niet verwachten,
worden zaadjes van het geloof geplant in de harten van vele mensen.

Wij bidden U voor al deze mensen, Uw kinderen,
die lange dagen moeten werken om geld te verdienen voor hun familie ver weg.
Ondanks de luxe en weelde in deze landen,
leven zij in de achterbuurten onder armoedige omstandigheden,
maar houden vol en zijn getuige van U in hun omgeving en voor hun naasten.

Wij bidden U voor de moeilijke omstandigheden waarin zij nu 
verkeren in deze tijd van corona.
Opgesloten in de labourcamps, lange lockdowns en strenge maatregelen.
Vele banen die verdwijnen door de crisis,
waardoor velen hun toekomst thuis in rook op zien gaan. 

Wij danken U voor hun standvastige geloof en voor de vele voorgangers en storytellers,
die bijbelverhalen op een eenvoudige wijze vertellen en doorgeven aan christenen die zelf niet kunnen lezen en schrijven.
Ook nu in coronatijd blijven zij doorgaan om nieuwe wegen te vinden,
zodat het goede nieuws van het Evangelie verteld blijft worden.

Wij bidden u voor de kerkleiders in het Midden-Oosten,
geeft U hen wijsheid en moed om vol te houden
in een regio waar de wetgeving en omstandigheden niet zeker zijn
en steeds weer veranderen.

In Jezus´ naam,

Amen

Kerk in Actie steunt het werk van het Bijbelgenootschap in de Golf met het project ‘de kracht van bijbelverhalen’. Kerk in Actie medewerkers Wilma Wolswinkel en Tineke van der Stok reisden in februari 2020 naar de Golfregio en waren diep onder de indruk van wat de kerken er doen en het geloof van de vele christenen in deze landen. Lees alle reisverhalen hier.

Over dit project

Miljoen arbeidsmigranten in de Golfstaten maken lange werkdagen om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Kerk in Actie ondersteunt het Bijbelgenootschap in de Golfstaten die voorgangers traint in storytelling, een mondelinge vertelmethode. Eeuwenoude verhalen krijgen zo betekenis in het leven van arbeidsmigranten.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van De kracht van bijbelverhalen