Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

'Ik sta naast je, het komt goed'

Kerken in Oost-Groningen willen naast mensen in kwetsbare omstandigheden staan. Bijvoorbeeld naast het meisje van 19 dat plotseling door haar moeder op straat gezet wordt.

Een meisje van 19 wordt ineens door haar moeder op straat gezet. Ze klopt aan bij het Leger des Heils. Een heilsoldate regelt noodopvang voor haar en klopt bij de gemeente aan om dit te financieren. De eerste reactie van de gemeente is dat de situatie niet urgent is, dat er een indicatie nodig is en dat er in Groningen een dak-en thuislozenopvang is. Gelukkig accepteert de heilsoldate dit antwoord niet zonder slag of stoot: ze legt uit dat de situatie wel degelijk urgent is en dat een daklozenopvang in de stad echt geen goede plek is voor dit meisje. Hierna zegt de gemeente toe de gevonden opvangplek voor drie maanden te financieren. 

Gezien worden

Voor deze kerken is het vanzelfsprekend dat een mens in nood soms een ander mens nodig heeft die hem of haar ziet en helpt. En die ondanks regels, beleid, indicaties en wachttijden gewoon zegt: "Ik sta naast  je, het komt goed." In Oost-Groningen vervullen kerken van verschillende kerkgenootschappen en christelijke organisaties samen die rol. Ze staan naast mensen en kijken samen met hen wat er nodig is. 

Diaconale presentieplekken

Oost-Groningen is een van de diaconale presentieplekken die lokale kerken samen met Kerk in Actie zijn gestart. Ook in Limburg en Friesland zijn presentieplekken van start gegaan en op andere plaatsen worden deze voorbereid. Doel van dit project is om samen te leren hoe diaconale presentie eruit kan zien, en om lessen en ervaringen van diaconale presentie te delen met andere diakenen.

 

 

Over dit project

In Oost-Groningen en Limburg zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Diakenen willen graag helpen bij problemen die hiermee samenhangen. Kerk in Actie wil lokale kerken in arme regio's van Nederland ondersteunen. In 2019 zijn drie proefprojecten gestart waarbij wordt uitgezocht wat de beste en meest effectieve manier is om dit te doen. Deze projecten zijn met name gericht op kinderen die in armoede leven.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Kerk zijn doe je met elkaar