Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Wat doet Kerk in Actie voor mensen op de vlucht?

Wereldwijd zijn er meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht. Dat betekent dat 1 op de 100 mensen ter wereld vluchteling is. Door rampen en oorlogen verdreven van huis en haard zijn ze op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Kerk in Actie zet zich samen met lokale kerken en partners in om vluchtelingen overal ter wereld hulp te bieden: in hun land van herkomst, tijdens hun vlucht en in Nederland.

Hulp in het land van herkomst

Om de schade bij toekomstige rampen te voorkomen of te beperken doet Kerk in Actie veel aan rampenpreventie. We maken mensen weerbaar voor klimaatverandering en andere bedreigingen. Met intensieve trainingen leren mensen bijvoorbeeld welke gewassen goed tegen droogte kunnen of hoe zij een huis kunnen bouwen dat bestand is tegen een orkaan of aardbeving. 

Hulp tijdens de vlucht

Als er oorlog uitbreekt, of mensen toch getroffen worden door rampen, moeten ze op de vlucht. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden, zoals in 2022 in Oekraïne. Kerk in Actie helpt mensen op de vlucht er met voedsel, medicijnen en onderdak.

Soms trekken ze verder. Overal bieden kerken hulp aan deze mensen, zoals in Griekenland, maar we geven ook hulp aan vluchtelingen en ontheemden in landen als Irak en Syrië. 

In Griekenland wordt niet alleen omgekeken naar vluchtelingen, ook arme Grieken worden niet vergeten. Iedereen die het nodig heeft krijgt een voedselpakket namens de kerk uitgereikt. 

Hulp in Nederland

In Nederland steunt Kerk in Actie projecten om vluchtelingen humaan op te vangen en perspectief te bieden. We strijden voor een menswaardig bestaan voor ongedocumenteerden en uitgeprocedeerden. Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Diverse kerkelijke initiatieven helpen ongedocumenteerden met informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid. Daarnaast zetten we ons met anderen in voor een beter vluchtelingenbeleid, dat de internationale verdragen rond mensenrechten en de rechten van vluchtelingen en kinderen respecteert.

Lees hoe Kerk in Actie Dunia en haar familie helpt in Griekenland: 

 

Over dit project

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt drie organisaties die hen opvangen en begeleiden en kleding, voedsel, zorg en onderwijs aan de kinderen geven.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Opvang voor gestrande vluchtelingen