Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Gebed voor #500kinderen

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor vluchtelingenkinderen, straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. Wij bidden voor hen.

Goede God,

Zeg ons hoe het kan

Gij, die ons peilt als geen ander
die weet wat in onze hoofden omgaat
die onze woorden hoort voor wij onze mond hebben geopend -
zeg ons hoe het kan 
dat wij, die verlangen naar de komst van uw kind in ons midden,
tienduizenden andere kinderen buitensluiten.

Gij, die ons kent als geen ander
die weet wat in onze wereld omgaat
die onze daden ziet voor wij ze hebben uitgevoerd –
zeg ons hoe het kan
dat wij aan anderen de hoop op perspectief ontnemen.

Gij die ons liefhebt als geen ander
die weet wat in onze harten omgaat
die onze vragen kent voor wij ze gesteld hebben -
zeg ons hoe het kan 
dat wij anderen eenzaam in de kou laten staan.

Wij bidden u
doorbreek onze ambivalentie
en wakker ons aan tot eenduidige gastvrijheid
ontmasker onze halfhartigheid 
en maak ons tot mensen uit één stuk
kom onder ons wonen
als antwoord op onze vragen
als stralend licht der wereld
als beeld en gelijkenis
van elk kind dat zoekt naar recht en vrede.

Amen

Lees alles over het werk van Kerk in Actie voor kinderen in de knel, overal ter wereld

Over dit project

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

Andere verhalen

Uit dit project